ALLA TILL GÖTEBORG. Leif Eriksson skriver här om hetsen mot Nordiska motståndsrörelsens demonstration som arrangeras imorgon och varför alla bör sluta upp i den.

De senaste veckorna är det en enskild händelse som har dominerat medierna i Sverige och i vår omgivning. Politiker, kulturmarxister, ledare från föreningslivet och fackföreningarna o.s.v. har samfällt uttryckt de starkaste protesterna som har hörts i vårt land på mycket länge. Är det protester mot krig och övergrepp i världen? Är det indignation över överstatlighet eller samhällsklyftor? Är det oro över ökande brottslighet eller vanvård av våra äldre? Nej, det är enhällig attack mot en folklig rörelses rätt att genomföra en fredlig demonstration och uttrycka sina åsikter i tal – Nordiska motståndsrörelsens planerade demonstration på lördag den 30 september i Göteborg.

Varför är etablissemanget så rädda för dessa åsikter att det förmår uppbåda det största mediadrevet och den mest omfattande hatkampanjen på årtionden? Därför att Nordiska motståndsrörelsen avslöjar dem som de förbrytare och folkförrädare de är! Därför gnisslar de tänder och ökar doseringen av nervlugnande och blodtryckssänkande preparat.

Politikerna har sålt ut vårt land och vårt folk till globalistiska intressen som vill radera ut vår kultur och etniska särart, och istället ersätta den med en smutsgrå sörja av mångkultur och dekadens. Medierna har bistått genom att basunera ut propagandan och stigmatisera alla som har haft modet att protestera. Skolsystemet har villigt indoktrinerat och hjärntvättat våra barn att anpassa sig och inte våga ifrågasätta den nya, sionistiska världsordningen. Och näringslivet har profiterat på samhällsomvandlingen genom att suga ur den arbetande befolkningen all energi och motståndskraft.

Men nu är det nog! På lördag ska vi visa att dessa brott mot vårt folk och våra rättigheter inte längre kan fortgå oemotsagda. Vi ska stå upp som en man mot förbrytarna som istället för spirande framtidstro har gett oss massinvandring, bostadsbrist, otrygghet och skuldsättning. Vi ska stå upp för våra barns och barnbarns rätt till ett liv i frihet att vara stolt över den man är, rätt att forma sitt samhälle utan direktiv från Sion eller EU, rätt att leva i en miljö som inte är förgiftad eller plundrad på naturtillgångar, och rätt att slippa utsättas för kulturer där flickor saknar människovärde och där uråldrig vidskepelse tillåts styra människors handlingar.

Samhällets hysteriska reaktioner mot vår demonstration bevisar att vi har rätt, att makteliten verkligen är skyldiga till de förbrytelser vi anklagar dem för, och att de till varje pris vill tysta detta – genom att kräva förbud, smutskasta oss och hota oss. Därför får inget nu försvaga vår beslutsamhet.

Visa att du också står upp mot förbrytarna på lördag!

/Leif Eriksson


  • Publicerad:
    2017-09-29 12:35