På Gotland har hänt mycket. Stolpaffischer har satts upp, flygblad har satts upp på anslagstavlor och lagts i kundvagnar och hundratals flygblad har delats ut på landsbygden.
SMR 4 SMR 2 SMR


  • Publicerad:
    2014-05-03 07:30