VÄRMLAND. I Värmland finns idag 147 företag som ägnar sig åt gårdsnära produktion av biodling, egenproduktion av livsmedel eller drift av gårdsbutik. I hela landet har vi 4000 företag verksamma inom samma område.

kvigor

Intresset för så kallad gårdsnära produktion ökar, vilket glädjer de företag som ägnar sig åt exempelvis biodling, driver gårdsbutik eller är företagsamma inom egenproduktion av livsmedel. I Värmland håller 44 företag på med biodling, 33 har en gårdsbutik och 70 producerar egna livsmedel. Verksamhetsgrenar som enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är på uppgång.

Sett till hela landet har vi fler än 4000 företag som är verksamma inom någon form av gårdsnära verksamhet. Dessa siffror har tagits fram i ett samarbete mellan LRF och Gårdsnära. Gårdsnära är en söktjänst som ska underlätta för konsumenter att hitta närproducerad mat och dryck.

– Trenden att konsumenter i allt högre utsträckning vill handla svenskt och lokalt håller i sig och under sommarmånaderna ser vi en tydlig topp i besöksstatistik, säger Erik Östling, vd på Gårdsnära.

Källa:

Gårdsnära lockar allt fler


  • Publicerad:
    2016-08-01 18:00