KULTURMARXISM. Den nya psalmboken kommer att tas fram snabbare än tidigare psalmböcker i Svenska kyrkan. Nu ska psalmboken bli mer ”inkluderande” och mer feministisk.

Johanna Wikberg, Ekho. Bild: SVT/Ekho/Facebook.

Svenska kyrkan har satt i gång arbetet med att ta fram en ny psalmbok.

Förra gången tog det 20 år att göra om och färdigställa psalmboken. Den kom 1986.

SVT:s Bosse Carlqvist rapporterar att denna gång måste det gå litet fortare att ta fram en ny psalmbok, utan att berätta varför det måste gå fortare.

Vem som helst ska kunna sända in sin egenhändigt skrivna psalm, säger Henrik Tobin som är projektledare för den nya psalmboken, som han tror kommer att även tryckas i fysisk bokform.

Det skrivs psalmer för fullt och publiceras på nätet, berättar Carlqvist. Det svåra är för Svenska kyrkan att hitta dem. Det senare gäller enligt vad Nordfront erfarit från psalmdiktare- och kompositörer även psalmer som de skickat in med specifik adress till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har hållit på i snart två år med en förstudie. Slutrapporten ska vara klar under 2021.

Man arbetar efter marknadsmässiga principer. Förstudien analyserar rättsfrågorna kring de psalmer som ska kunna ingå, frekvensanalyser som beräknar hur ofta psalmerna används, samt så kallade kvalitetsundersökningar av vad församlingarna efterfrågar. I topp ligger efterfrågan på nya vigselpsalmer.

Dags för bögpsalmer
Den ”kristna hbtq-föreningen” Ekho vill att de nya psalmerna ska bli mer feministiska. De hoppas att man kommer att vara omsorgsfull när man väljer de nya psalmerna till den reviderade psalmboken.

— För oss är det väldigt viktigt med ett inkluderande språk när man beskriver gud: Att försöka använda ”Gud” och ”Du” som pronomen istället för ”Fader” och ”Han”, säger Johanna Wikberg som är präst i den svenska hbtqp-kyrkan och ordförande i Ekho.

— Man kan beskriva gud som ”fader” och ”han” någon gång då och då, men inte jämt. Det begränsar bilden av vem gud är, säger Wikberg.

— Det handlar om att alla ska känna sig delaktiga i gudstjänsten och känna: det här språket är relevant för mig och hur jag ser på gud. Det är många som längtar efter något nytt, fortsätter hon.

Det är fel på den typ av teologi som ligger till grund för kyrkans gudsbilder och hur denna besjungs i psalmerna, anser hon.

Men av upphovsrättsskäl kanske det inte är möjligt att ändra i gamla psalmers omnämnande av gud som en människas herre, kommenterar Johanna Wikberg.

— Målet är ju inte att stryka alla ”han” och alla ”herre” utan att visa på andra alternativ, säger hon.

Alternativen gäller naturligtvis de ”särskilt efterfrågade” vigselpsalmerna, och Wikberg hoppas också på fler psalmer som ”breddar bilden” av vad ett äktenskap är, eftersom Bibelns bild av vad ett äktenskap är uppenbarligen inte längre duger.

— I dag finns inte så många vigsel som är populära ur ett hbtq-perspektiv. Det blir mycket sommarpsalmer, typ Den blomstertid nu kommer, säger hon.

Johanna Wikberg är en av mycket få präster som vigts i Göteborgs stift i år. Stora pensionsavgångar har gjort att kyrkan har ett underskott på präster i förhållande till antalet ämbeten. Samtidigt är det trots prästbristen allt färre som påbörjar prästutbildningen.

Nästan direkt efter avslutade studier fick Johanna Wikberg förfrågningar från flera församlingar som ville anställa henne.

— Jag har förmånen att kunna välja och vraka. Att inte tacka ja till första bästa tjänst, utan fundera över vilken församling jag vill tjänstgöra i och vilken typ av präst jag vill vara, har hon sagt till SVT.

Att färre söker sig till prästyrket tror hon handlar om de fördomar som finns kring prästyrket.

För första gången i historien finns det sedan i år fler kvinnliga än manliga präster i Svenska kyrkan.

När 1986 års psalmbok lanserades sänkte man alla psalmer med två tonarter, eftersom kyrkans följare hade blivit så ovana och dåliga på att sjunga att de flesta inte nådde upp till psalmernas högre toner.

Ett framgångsrecept för psalmdiktare som vill få med sina alster i den kommande psalmboken är därför att skriva bögpsalmer eller psalmer med könsneutrala omnämnanden av personerna som ska ingå äktenskapsliknande avtal om relationer. Psalmerna ska också helst hållas inom snäva tonintervall i de lättsjungna tonarterna, samt ha en enkel rytmik.


  • Publicerad:
    2020-10-28 00:45