Efter skolbråket i Söderhamn i tisdags, där asylsökande angrep svenska skolungdomar, har ungdomar och föräldrar till dessa, lärare samt fritidsledare haft möte. Föräldrar och ungdomar är arga och förbittrade men som vanligt väljer systemets representanter att ta parti för sina kära asylsökande.

Misstroende mot systemet
Föräldrarna är rädda för vad som kan hända nu på avslutningen, uppgav tidningen Hälsingekuriren i veckan. Polisens svar har varit att föräldrarna ska hålla sina barn hemma på kvällarna. ”Varför ska svenska ungdomar tvingas ändra på sina levnadsvanor bara för att främlingar startar bråk?” undrar en mamma som Patriot.nu varit i kontakt med.

Vid den aktuella händelsen vid Norrtullsskolan har skolans rektor uppgett att han inte kunnat avhysa främlingarna från platsen, något som också retar upp föräldrarna.

” – …Dessutom är jag mycket fundersam på rektorns inställning när han påstod att han inte hade rätt att avhysa de asylsökande. Elever från andra skolor får ju inte vistas där,” säger en av föräldrarna till Hälsingekuriren.

Enligt Daniel Källman vid Söderhamnspolisen tog det lång tid innan någon av de inblandade skoleleverna ens gjorde någon polisanmälan och han uppger att han ”vet inte om det beror på grupptryck eller om det är ett misstroende mot oss det handlar om.” Han säger vidare att ”den attityd många har mot oss är skrämmande.”

Svenska ungdomar hjälplösa?
Fredrik, 16 år, som Patriot.nu varit i kontakt med berättar litet mer om den situation svenska ungdomar försatts i på grund av den integration som påtvingats dem.

” – Jag och de flesta av mina kamrater går inte ens ut på i staden längre. Det kommer alltid fram asylgäng och söker bråk. Mest vanligt är att de skickar fram någon lillebror eller dylikt som uppträder provocerande, när svenskar sedan säger emot kommer ett det ett stort gäng helt plötsligt, och då är man lika hjälplös som alltid i detta land. Och polisen är ju inget att lita på, ”Det är ju migrationsverkets sak”.

Enighet och organisering krävs
Vid bråket på Norrtullsskolan visade dock detta tjugotal svenska ungdomar att de inte är hjälplösa, bara de enar sig och slår tillbaka som en enda kraft. Att slå tillbaka mot främlingsvåldet och det system som vill förgöra oss kommer alltid kosta. Men å andra sidan har frihet och ära aldrig varit något man fått gratis. Varken polis med deras ”antirasistiska policy”, lärarkår, massmedia eller politiker kommer någonsin stå på svenska ungdomarnas sida. Det enda alternativet för att kunna försvara sig själv, sina vänner och folkkamrater kommer i slutändan vara att organisera sig i det nationella motståndet. Besök Nationell Ungdoms sida och anslut er till den nationella befrielsekampen. Organiserade och enade är vi starka!


Söderhamn, 9 april – svenskar ur alla åldrar och ”klasser” demonstrerar mot tvångsintegration i Söderhamn. Enade är vi starka!. (Foto: Maria Björdén, Motståndsrörelsen)

Relaterad artikel: Skolbråk i Söderhamn


  • Publicerad:
    2005-06-11 00:00