MIGRATION. Sverige brädar nu sina konkurrenter och intar en förstaplats i antalet mottagna asylsökande, både per capita och i absoluta tal. 

Ny statistik som presenterats av Eurostats visar att Sverige ifjol tog emot flest asylsökande av alla EU-länder. Trots att Sveriges befolkning utgör drygt två procent av EU:s totala befolkning tog landet emot drygt 20 procent av alla asylsökande i EU.

I siffror innebär det att 26 395 personer fick uppehållstillstånd här förra året bland de som sökte asyl. Tätt därefter kom Tyskland med 26 080 utdelade uppehållstillstånd. Dessa siffror gäller alltså enbart asylsökande och inkluderar inte övriga invandrargrupper, såsom anhöriginvandrare och dylikt.

I år väntas ökningen fortsätta, bland annat på grund av att myndigheterna beslutat om att ge alla syrier och eritreaner som tar sig till Sverige permanent uppehållstillstånd och därmed livslång bidragsförsörjning. I nuläget uppges 2000 asylsökande komma till Sverige varje vecka.

Källa:
Eurostat


  • Publicerad:
    2014-06-21 16:25