AGENDAJOURNALISTIK. Jonas Nilssons Palaestra media rapporteras av SVT hyra träningslokal i Upplands Väsby. Denna icke-nyhet från vänsterextremistiska Expo används av SVT för att pressa kommunen att avboka dem, anser Nilsson.

Politiska trakasserier från regimmedia” kallar statsvetaren Jonas Nilsson SVT:s ”nyhet” att hans medieorganisation Palaestra media hyr en träningslokal i Upplands Väsby.

Uppgiften kommer från den judeo-kommunistiska vänsterextremistiska organisationen Expo som det skattefinansierade public service ofta använder sig av som auktoritet och källa för att smutskasta och förfölja individer som det politiskt vinklade public service inte tycker om.

Syftet med SVT:s rapportering är enligt Jonas Nilsson att utöva påtryckningar mot kommunen för att hans organisation inte ska få lov att hyra kommunala lokaler, i strid mot kommunallagen.

Expo och SVT kallar ”mannen bakom produktionsbolaget av högerextrem propaganda” för en ”person med nazistiskt och högerextremt förflutet”.

Frihetlig höger – inte nationalsocialist
— Vår beteckning är frihetlig höger. Träningen i Väsby har inget med någon produktion att göra, utan vi tränar brottning som en del av vår friskvård, säger Nilsson till SVT.

Att lokalen hyrs ut till personer med ett ”nazistiskt och högerextremt förflutet” menar Maria Röstberg på kommunen i Upplands Väsby är ”en komplex fråga”.

— Det är en sak att göra olagliga handlingar. Men att ha vissa åsikter kan vi inte tycka till om, säger Röstberg till SVT.

Palaestra media har gjort filmdokumentärer om de pågående farmarmorden på vita farmare i Sydafrika, som svarta afrikaner i rasistiskt hat utsätter hela familjer för och som syftar till att utrota den vita befolkningen och stjäla deras egendomar. Denna politiska situation kallar Expo lögnaktigt för ”myt”.

Andra ansedda dokumentärer har handlat om den tribala trosuppfattningen i Sydafrika med häxdoktorer; och om ”det könlösa samhället” – de pågående sociala experiment i Sverige som kränker barns rätt till sin naturliga könsidentitet och ska omforma dessa till upplevda, nya ”identiteter” som formats politiskt.

Ledningen för Palaestra media har nyligen känt sig nödgade att radera sina dokumentärer från Youtube, efter politiska incitament i rådande avstängningskultur mot dissidenter som rasar i västvärlden.


  • Publicerad:
    2020-10-13 14:15