Under det senaste året har webbtidningen Nationellt Motstånd, ett av Motståndsrörelsens organ, kraftfullt avancerat. Hemsidan besöks dagligen av ett stort antal unika besökare. Den uppdateras kontinuerligt av dess tillförordnade redaktion, vilken förser sidan med såväl högaktuella nyhetsartiklar som djupare ideologiska alster. Med sin frekventa uppdatering och stadigt ökande besökarantal är webbplatsen patriot.nu den ledande nyhetsportalen för nationella i landet, och detta är någonting som Sion med anhang självfallet inte kan stillasittande åse. I förrgår kom så också den första direkt riktade attacken mot Motståndsrörelsens nyhetsorgan, och detta från ett inte allt för oväntat håll.

En av Sions otaliga tjänare, journalisten Johan Anderberg vilken tjänstvilligt säljer ut sin penna på Sions propagandamegafon Sydsvenska Dagbladet, visar mer än väl upp yttrandefrihetens begränsningar i dagens svenska samhälle, genom en artikel i gårdagens pappersupplaga av tidningen. Under den braskande rubriken ”Sökjätten Google länkar direkt till högerextrem sajt”, söker Anderberg smutskasta företaget då det har fräckheten att använda Nationellt Motstånd som källa. Enligt Anderberg är det en sådan fruktansvärd företeelse att Google använder patriot.nu som källa, tillsammans med hundratals andra öppet prosionistiska och judeägda tidningar som Dagens Nyheter och just Sydsvenska Dagbladet, att han frenetiskt jagar Googles vd Johan Kinnander för en ”förklaring” dock utan önskat resultat.

Anderberg beklagar sig vidare över det faktum att NM är helt öppna med sitt mål att befria Norden från Sions välde. Genom att hänvisa till det numera öppet kälkborgerliga partiet Sverigedemokraterna vilka Google lät köpa annonsplats på sin sajt inför höstens val, ett avtal Google senare fick säga upp då det ”avslöjats”, vill han nu få företaget att helt sonika plocka bort NM som källa. Genom Anderbergs sabbatstjänst å Sions vägnar, står denna makts dominerande inflytande över det ”fria” ordet i Sverige i öppen dager.


  • Publicerad:
    2007-01-05 00:00