Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Flygplan kapat i Egypten

UTRIKES. Ett passagerarflygplan har kapats i Egypten och beordrats att flyga till Cypern. Kaparen hotade besättningen med att detonera ett bombbälte om de inte gjorde som han sa.