Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Kanada förbjuder testning av kosmetika på djur

”Både grymt och onödigt” enligt hälsominstern Förbjuder även handel med produkter testade på djur.

Ny studie: 1 500 mjölkkor får inget sommarbete

Korna ska hållas inne till 2024 Studien godkändes i slutet av april.

Tyskt djurförsökslaboratorium stängs ner omedelbart

UTRIKES. Ett tyskt djurförsökslaboratorium stängs ner efter att djurens levnadsförhållanden avslöjats.