Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

EU: Förstör naturen för ”förnybar energi”

Förnybar energi är ”tvingande allmänintresse” Profit går före djur- och naturskydd.