Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Även i Tyskland har Aschberg opererat
– Sensationell artikel i Angriff!

Artikel från Den svenske nationalsocialisten, 1935 Mer om Olof Aschbergs internationella finanssvindlande.