Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Försvarsanställd greps av polis

INRIKES. Försvarsanställd greps av polis misstänkt för brott mot vapenlagen. Polisen gjorde husrannsakningar på olika adresser där bombtekniker kallades in.