Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

S-förslag: ”Avkraga präster som inte viger homosexuella”

”Diskriminering” brännmärks ”Inget utrymme för valfrihet.”