Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Kos folkomröstar om asylcenter

GREKLAND. Kommunstyrelsen på Kos har beslutat att begära en folkomröstning om byggande av ett omtvistat asylcenter på ön.

Grekland utfärdar förebyggande hälsoåtgärder efter misstänkt kolerafall

GREKLAND. Hälsovårdsmyndigheten uppmanade allmänheten att anta försiktighetsåtgärder i fredags efter att ett misstänkt fall av kolera hade påträffats på ön Kos.