Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Dubbelt så många tiggare det senaste året

SVERIGE. Antalet så kallade EU-migranter har minst fördubblats det senaste året enligt SVT:s undersökning. Antalet uppskattas nu till omkring 4 000 och de finns nu överallt – från Vellinge till Kiruna.