Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Dubbelt så många tiggare det senaste året

SVERIGE. Antalet så kallade EU-migranter har minst fördubblats det senaste året enligt SVT:s undersökning. Antalet uppskattas nu till omkring 4 000 och de finns nu överallt – från Vellinge till Kiruna.

Sverige får sin första “zigenarminister”

TIGGERIET. Tiggarproblematiken har nu blivit såpass omfattande att regeringen tillsatt en ”zigenarminister” som ska ordna upp situationen. Jobbet beskrivs dock som ett ”självmordsuppdrag”.