Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Jättemoské planeras i Helsingfors

FINLAND. Vad som beskrivs som en ”jättemoské” planeras nu att byggas i Helsingfors.