Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Svarthuvad invasiv art i landet

INVASIV ART. Allmänheten uppmanas nu av Länsstyrelsen i Dalarna att vara uppmärksam på en ny svarthuvad invasiv art som tagit sig in i landet. Det är en snigelart som upptäckts bland annat i Hallsbergs kommun.