Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Hela Bottenviken redan täckt av is

Tidigaste heltäckningen på tolv år Samtliga landets isbrytare tagna i fullt bruk.