NORDFRONT. Martin Saxlind summerar Nordfronts verksamhet 2018 i denna artikel och blickar framåt mot det nästkommande året.

I början av 2018 gick jag ut med ett antal löften till Nordfronts läsare om saker vi skulle leverera under året. Större delen av de uppsatta målen uppnådde vi också:

* Vad gäller radio och poddar så har Nordfront lanserat Ledarperspektiv och två lokalradiosatsningar.

* Jag tänker inte ens försöka räkna alla demonstrationer och torgmöten under valrörelsen som vi livesänt webbtv ifrån. Däremot vet jag att vi gått från att ha en TV-studio 2017 till tre under 2018 (och en lyckad insamling för att öppna en fjärde studio genomfördes nyligen).

* Vi har översatt Evig front från tyska till svenska och publicerat skriften på Nordfront. (Stort tack till alla som hjälpte till med översättning och korrektur!)

* Vi publicerade en del artiklar om träning och personlig utveckling, men det finns nog mer artiklar att skriva inom de områdena.

* Vi gav Nordfront ett ansiktslyft och lite ökad funktionalitet, bland annat genom att införa taggar som gör det lättare att hitta vissa typer av artiklar på hemsidan.

* Den gamla webbshoppen har ersatts av Greenpilled.com.

Parallellt med den intensiva valrörelsen och alla nya satsningar under året har nyhetsredaktionen fortsatt att leverera ett brett och relevant urval av nyheter till våra läsare. Vi har också fått bra struktur på arbetet med att recensera intressanta böcker under 2018. Samtidigt är jag fortfarande inte helt nöjd vad gäller artiklar som kommenterar aktuella händelser, där finns fortfarande mer arbete att göra.

Vissa uppsatta mål nåddes inte, men för att vara rättvis så skrev jag att alla målen inte skulle hinnas med under 2018. Till exempel målet om att lansera en engelskspråkig hemsida kommer vi förmodligen istället uppnå nu i början av nästa år.

Vad gäller våra bankproblem publicerades nyligen en uppdatering om dessa. Jag ska inte lova för mycket, men jag tror att en hel del positiva nyheter om detta är att vänta under det kommande året.

Hela min Nordfront-önskelista för 2019 ser ut på följande sätt:

* Engelskspråkig hemsida som sprider vårt budskap utomlands och mobiliserar det stöd som går att få från utlandet.

* Vi har redan kommit långt med två översättningsprojekt som kommer att publiceras under 2019. Det ena kanske lite mer väntat än det andra.

* En lösning av bankproblemet för Nordfronts räkning. Vi behöver fasta inkomster för att hålla hemsidan uppe och göra nödvändiga investeringar. Egentligen skulle vi behöva anställa en eller flera nyckelmedarbetare också.

* Den svenska poddmarknaden kan se mättad ut, men vi har planer på mer nischade poddar som helt klart kommer att leverera intressant material.

* Nordfront 2.0. Efter att vissa andra hemsideprojekt lanserats kommer vi fortsätta arbetet med att uppdatera Nordfronts design och tanken är att sidan ska bli mer av en renodlad nyhetshemsida.

* Vad gäller Nordfronts basverksamhet (artikelproduktion) har jag planer för ett mer strukturerat researcharbete, jag vill också att vi kommer igång med mer nyproduktion av Dagens datum-artiklar och som tidigare nämnt att vi blir bättre på att kommentera aktuella händelser.

* Jag hoppas också att vi kan göra slag i saken och leverera en Nordfront-konferens nästa år.

Som en del läsare kanske märkt har jag inte hunnit med att skriva några månadsrapporter för Nordfront sedan juli. Det beror helt enkelt på att jag gått från att i princip kunna lägga nästan obegränsat med tid på Nordfront till att vara uppbunden av annat jobb under veckorna. Jag kommer nog inte heller ha tid med månadsrapporter framöver, men däremot vill jag ta mig mer tid till att skriva artiklar i eget namn igen (en och annan artikel under redaktionen har jag ju faktiskt hunnit skriva även den senaste tiden).

Efter valet har jag lagt mycket tid och tankeverksamhet på att sätta upp nya mål och planer för framtiden och snart kommer det arbetet att vara klart och då kommer det förmodligen finnas mer tid över för att producera artiklar igen.

Avslutningsvis vill jag inför det nya året påpeka att för att Nordfront ska kunna fortsätta växa som ideellt projekt behövs fler medarbetare. När vi lanserar ett nytt projekt tar vi alltid arbetskraft från befintliga satsningar som Nordfronts nyhetsredaktion. Så när vi expanderar utåt och uppåt måste leden längst ned i hierarkin fyllas ut, annars rasar pyramiden.

Min uppmaning är därför att de som vill engagera sig och hjälpa Nordfront att fortsätta växa i första hand kontaktar Simon Holmqvist och erbjuder sig att hjälpa till som nyhetsskribent. Om man besitter några andra specialkunskaper kan man kontakta mig, så kan jag förhoppningsvis hitta en lämplig uppgift att hjälpa till med. Min e-post hittar ni högst upp i artikeln och Holmqvist når ni på simon.holmqvist@nordfront.se

Kampen fortsätter!


  • Publicerad:
    2018-12-31 07:00