NORDFRONT. Nordfronts chefredaktör resonerar i den här artikeln kring Nordfronts arbete och framtid.

Om att bryta igenom bruset
Vita Pillret avsnitt 38 tog upp ett intressant koncept som de kallade för ”brus”. Jag rekommenderar alla som på olika sätt arbetar med Nordfront att lyssna på det avsnittet och suga åt sig av det som sägs just om bruset. Allt som sägs i programmet kanske inte till 100% överensstämmer med Nordfronts och Nordiska motståndsrörelsens synsätt, men resonemangen om brus är väldigt relevanta även för oss.

I korthet är det som sägs att moderna människor är omgivna av ett konstant brus. Mycket av bruset kommer från medier och sociala medier. Det som utmärker bruset är att det är repetitivt och inte ger den som tar del av det något av värde. Bruset är inte utvecklande utan stjäl bara mental energi. De som konsumerar för mycket brus får mindre tid och ork över till viktigare saker som att läsa böcker, självständigt reflektera över viktiga frågor, träna, umgås med sin familj eller engagera sig politiskt.

Det är inte heller bara etablerade mediers skräpkultur och politiska propaganda (eller Svensson-människors matbilder på sociala medier) som brusar. Även alternativmedier ägnar sig åt att sprida brus. Att dag ut och dag in lägga stora mängder tid på att läsa om gruppvåldtäkter och hycklande politiker på någon systemkritisk hemsida är inte utvecklande. Det bör vara en fas av politiskt uppvaknande som man går igenom för att sedan trappa ner konsumtionen av negativa vardagsnyheter till en mer sund nivå.

I Vita Pillret går de också in på att det idag finns så många alternativa nyhetssidor och så många nationalistiska poddar att marknaden är lite mättad och att det är svårt att nå igenom det alternativa mediebruset. Det krävs att man gör något annat än att brusa för att man ska slå igenom och nå ut idag. Man måste komma med något nytt eller hålla en ovanligt hög kvalitet på det man gör för att bryta igenom bruset.

Textartiklar – fortfarande vårt fundament
Trots att Nordfront hårdcensureras på Facebook och många andra plattformar som vanligtvis driver trafik till en hemsida har vi kontinuerligt hög besöksstatistik med hundratusentals besökare varje månad. Anledningen till det är vårt breda basutbud av nyheter och andra intressanta artiklar. Regelbundna läsare kollar in en eller flera gånger om dagen för att hålla sig uppdaterade om viktiga politiska nyheter, information om Motståndsrörelsen och allt annat man regelbundet kan läsa om på Nordfront. Våra artiklar sprids också på sociala medier och driver nya läsare till sidan.

Nyhetsredaktionen och kampredaktionen är webbtidningen Nordfronts kärna och stadiga fundament. Vi gör ett bra jobb här, men kan göra vissa förbättringar för att ännu starkare bryta igenom bruset och minska vårt eget brusande.

I konkurrensen med andra alternativmedier bör vi sträva efter att oftare vara först med att rapportera om viktiga nyheter och göra det bättre än alla andra. Det är viktigt att ha rätt infallsvinkel på nyheterna, att presentera all relevant fakta samt formulera sig på ett lättläst och språkligt korrekt sätt. Väldigt små misstag kan ha en kraftigt negativ inverkan på läsarens intryck av Nordfront.

Vi bör också öka andelen egna avslöjanden kontra rewrites av artiklar från MSM, vilket kan vara mer tidskrävande och ställer högre krav på skribentens kreativitet. Rewrites är bra träning för nya skribenter, men jag skulle uppmana alla mer rutinerade medarbetare att försöka leta egna nyheter via sociala medier och genom att utnyttja offentlighetsprincipen. Egna avslöjanden är det som får bäst genomslag på sociala medier och det finns många fiender att granska.

Att besöka intressanta tillställningar är ett annat bra sätt att få fram unika nyhetsreportage på. Mia Olsson har gjort ett bra jobb med detta i år.

Det är också viktigt att vi gör ett konstruktivt nyhetsurval. Att bara läsa om hur dumma muslimer är och hur synd det är om svenskar är varken inspirerande eller upplysande. Självklart ska mångkulturens negativa konsekvenser belysas i vår nyhetsrapportering, men vi måste också belysa andra samhällsproblem, vilka krafter som ligger bakom olika problem samt lyfta fram lösningar på problemen. Människor som läser Nordfront ska utvecklas och mobiliseras till politisk kamp.

Angående lösningar och upplysning måste vi också arbeta mer på att producera artiklar som kommenterar och analyserar viktiga nyheter. Länge har vi inte riktigt haft tid över för att ordentligt kommentera nyheter vi skriver om, men vi måste försöka bli bättre på att ta oss den tiden.

Radio – fortsatt hög utvecklingspotential
Radio Nordfront och våra andra poddar har varit bra plattformar för att kommentera nyheter och kompensera för att vi inte gör det så mycket i artikelform. Den största fördelen med poddarna är annars att vi har kunnat vara mer personliga i radion, vilket våra lyssnare har uppskattat.

Sedan Fredrik Vejdeland tog över som radiochef förra året har två nya poddar lanserats: ”Lifsferill” som handlar om självhushållning och överlevnad samt aktivistpodden ”Mer än ord”. Den förstnämnda podden har ett sporadiskt utgivningstempo med ett väldigt specialiserat och relevant innehåll. ”Mer än ord” släpps varje vecka och slog igenom stort på en gång med sin humor och rapphet som har gjort den till en podd man måste lyssna på, trots att utbudet av nationella poddar idag är väldigt stort.

Den senaste tiden har vi också, just för att underlätta lyssnandet och göra det skalbart för lyssnarna, börjat lyfta ut kortare segment ur våra poddar som egna artiklar och ljudfiler. De som inte har tid kan alltså välja att lyssna på en kort och extra intressant del av ett avsnitt istället för att lyssna på hela avsnittet.

Nu när vi har det tekniska kunnandet och strukturen på plats kommer vi att lansera flera nya poddar. Tack vare vår unika tillgång till en stor skara kunniga och intressanta aktivister att sätta framför mikrofonerna är utvecklingsmöjligheterna här obegränsade.

Film – ett framtidsmedium
Studio Nordfront har varit lyckat och uppskattas av många. Programmen är dock långa och det släpps bara ett avsnitt varannan vecka. Vi har dock köpt in mer utrustning och kommer öppna flera studior som kommer att innebära att den här verksamheten expanderar.

Vid sidan av det TV-liknande upplägget i Studio Nordfront ser jag stor utvecklingspotential för oss i videobloggande. Med videobloggande syftar jag på mer korta och kärnfulla filmer där en person kommenterar nyheter eller något annat intressant. Det är ett format som Marcus Follin har visat att en enskild politisk aktivist kan få enormt genomslag med (han har 75 000 prenumeranter på Youtube och mellan 10 000 och 50 000 visningar på i princip alla sina filmer).

Emil Hagberg är en av flera aktivister i Motståndsrörelsen som jag vet hade kunnat göra succé som videobloggare. Det gäller bara att någon vågar pröva sina vingar inom detta område.

Videobloggande har samma förmänskligande effekt som poddande har, fast videobloggande kan vara ännu kraftfullare då det är ett ännu mer personligt format. Beroende på hur censuren utvecklar sig på Youtube och andra plattformar kan det också vara en fördel om videobloggandet i Youtubes ögon kan framstå som mer individuellt och icke-organiserat opinionsbildande än det egentligen är.

Det krävs förmodligen mer förberedelser för att producera en bra videoblogg än vad många tror, men den Nordfront-medarbetare som börjar med detta skulle kunna dra nytta av alla andra medarbetares kunskaper och praktiska hjälp. Jag hoppas att någon eller några lämpliga personer känner sig manade och anmäler sitt intresse för denna uppgift.

Sedan tidigare producerar vår mediagrupp regelbundet högkvalitativa aktivismfilmer. Kvalitén och intresset för dessa har ökat den senaste tiden, men tyvärr har också Youtubes censurerande ökat. För närvarande är vårt huvudkonto tillfälligt avstängt på Youtube. För denna mer offensiva videopropaganda kommer vi hitta alternativa spridningsplattformar framöver, men det är synd att Youtube tar sig rätten att manipulera den politiska opinionen i Sverige genom detta censurerande av helt lagliga filmer.

Vad redaktionen har på gång just nu
Utöver den övergripande utvecklingen av våra basverksamheter har Nordfront några mer specifika projekt på gång just nu:

 • En ny podd med fokus på ideologi (kommer väldigt snart).
 • Lokalradio.
 • Flera koncept för nya poddar som kommer att lanseras på längre sikt.
 • Unik liverapportering från Motståndsrörelsens två 1 maj-demonstrationer och valrörelsen i allmänhet.
 • Investeringar som kommer att ge oss två till studior som kan användas inom Studio Nordfront, liknande verksamheter samt för videobloggande.
 • En egenproducerad dokumentär om Nordiska motståndsrörelsens historia.
 • Översättning av en intressant skrift från tyska till svenska.
 • En serie artiklar om träning och senare kanske andra ämnen som syftar till att uppmuntra våra läsare till att arbeta med personlig utveckling.
 • Ett enklare ansiktslyft av Nordfronts nuvarande design och på längre sikt en helt ny Nordfront 2.0-hemsida.
 • En ny webbshop.
 • En engelskspråkig hemsida.
 • Återlansering av stödprenumerationssystemet (när vi har löst våra bankproblem).

Kanske inte allt, men förmodligen det mesta av ovanstående förväntar jag mig att vi kommer kunna leverera under 2018. Detta parallellt med att vi lägger mycket tid på valrörelsen och allt arbete som hör till den.

Vi har också diskuterat att ordna fysiska Nordfront-konferenser, men det skulle kräva att vi har en mer stabil ekonomi än idag och det vill jag i vilket fall vänta med tills efter valet.

Stöd allt detta
Det här är ”produkten” Nordfront erbjuder och behöver stöd för att kunna leverera.

Stödet vi först och främst efterfrågar är arbetskraft. Nordfront är en kollektiv ansträngning och ju fler som engagerar sig och hjälper till, desto mer kommer våra projekt att utvecklas. Det vi har störst efterfrågan på just nu är webbdesigners och andra IT-kunniga personer, men vi behöver alltid fler skribenter, översättare, bild- och filmredigerare, ljudklippare och så vidare.

Ju mer tid och ju mer kompetens du har att erbjuda, desto bättre. Och vi söker främst personer som är intresserade av ett långvarigt engagemang. Att ta in personer i våra strukturer eller lära upp en ny skribent blir rätt så bortkastat om personen bara är aktiv i någon månad. Det långvariga engagemanget behöver dock inte nödvändigtvis vara intensivt, människor som år ut och år in bidrar med någon enstaka artikel i månaden är väldigt uppskattade och värdefulla tillgångar. Man behöver inte heller vara medlem i Motståndsrörelsen för att hjälpa Nordfront.

Vid sidan av arbetskraft behöver vi så klart också stöd i form av pengar. All serverkapacitet som krävs för att driva våra hemsidor är inte gratis, alla kameror och annan teknisk utrustning vi behöver kostar också pengar och om vi kan bekosta journalistiska resor och annat som underlättar för våra medarbetare är det bra.

Jag ska vara ärlig och inte förneka att bankernas koordinerade och obefogade bojkott mot oss har varit kostsam. Innan bojkotten gick Nordfront tack vare sina stödprenumeranter och alla som donerade via Swish med stor vinst varje månad. Vi kunde lägga pengar på hög och investera i utrustning när vi behövde den. Att vi över tid byggde upp en ekonomisk buffert visade sig också vara smart, för om vi inte hade gjort det hade vi inte haft pengar till att driva sidan efter att bankerna nollställde alla våra intäkter.

Genom kryptovalutor och alternativa donationssajter har vi återigen lyckats få in lite pengar, men våra intäkter är ännu inte i närheten av vad de var när vi hade fri tillgång till de banktjänster som alla våra konkurrenter har tillgång till. Jag ska inte ljuga och påstå att vi riskerar att gå under om vi inte får in mer pengar, det kommer inte att ske. Däremot kan vår utveckling hämmas och Nordfront skulle kunna bli en ekonomisk belastning för Nordiska motståndsrörelsen, som förövrigt har samma problem med bankerna som vi har.

Jag skulle därför vilja uppmana de som kan att donera till oss via Makersupport, kryptovalutor eller genom att posta kontanter till vår postbox. Handla också i den tillfälliga webbshoppen så länge den är öppen och håll utkik på Nordfront de kommande dagarna för en insamling till utrustning som redaktionen behöver köpa in. På lite längre sikt kommer vi med största sannolikhet att kunna återinföra stödprenumerationssystemet och då hoppas jag att många tecknar upp sig som stödprenumeranter.

Nordfront är garanterat en av de mest kostnadseffektiva alternativmedierna i världen och vi tänker inte dölja vårt material bakom betalväggar för att tvinga folk att stödja oss, det vore kontraproduktivt då vårt mål inte är att tjäna pengar utan att nå ut med vårt budskap. Vi säljer inte heller några löften om enkla och bekväma lösningar, det enda vi lovar är att kämpa vidare med vår verksamhet och fortsätta att utveckla den. Detta har vi gjort sedan 2012 och vi har inga planer på att sluta med det. Jag hoppas att så många som möjligt väljer att hjälpa oss, helst genom att bli medarbetare men i andra hand genom att stödja oss ekonomiskt. Tillsammans kommer vi att skriva historia!


 • Publicerad:
  2018-04-06 15:10