NORDFRONT. Insamlingen för inköp av IT-utrustning är nu avslutad och strax över 37.000kr har kommit in. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt till med att samla in pengarna. En del av utrustningen har beställts och kommer inom kort att göra underverk för personer som jobbar med Nordfront.

Nordiska motståndsrörelsen driver i dagsläget ett dussintal webbsidor och andra IT-baserad tjänster som är nödvändiga för det arbete vi gör. För att kunna utveckla arbetet med Nordfront kommer vi också att behöva köpa in en del hårdvara. Vi behöver i dagsläget bland annat en backupserver, som kommer att sköta backuper av allt material som publiceras på nätet, dvs. texter bilder videos och annat. Hårdvaran i en sådan server kan vara ganska blygsam så vi klarar oss här med en begagnad lagringsserver som vi fyller med diskar. Priset för en sådan lösning ligger på omkring 10.000 kr.

Vi behöver också införskaffa arbetsutrustning till det växande antalet medarbetare på Nordfront, så därför vill vi köpa in ett antal bra begagnade laptops. Priset för dessa blir ungefär 5 x 3000 kr, sammanlagt cirka 15.000 kr.

Sist behövs en något mer kraftfull dator för att kunna producera kvalikativ film åt den nordiska mediagruppen. Pris 10.000kr.

I nuläget behöver vi alltså ungefär 35.000 kr.

Under sommaren kommer vi också att återuppta stödprenuerationssystemet som vi hade tidigare. De prenumerationspins som då utlovades har tillverkats och har levererats till oss. När vi drar i gång med stödprenumerationerna igen så kommer dessa pins att skickas ut till de personer som under lång tid har stött Nordfronts arbete ekonomiskt. Vi kommer också att göra det möjligt att köpa dessa pins för ett belopp som motsvarar ett årsbelopp för stödprenumerationer. Mer information om detta kommer.

Överskjutande belopp kommer att sparas till framtida inköp. Artikeln kommer att uppdateras när insamlingen är klar.

Donationer mottages på:

Bankkonto: 5699-0091401
Betalningsmottagare: Robert Eklund
Märk betalningen med IT.


  • Publicerad:
    2018-04-26 12:40