Dagens datum 28 oktober: Denna dag 1852 föds Theodor Fritsch som gjorde sig känd genom sina otaliga böcker och skrifter i judefrågan.

fritsch-frams

Theodor Fritsch föddes den 28 oktober 1852 i Wiesena, Tyskland. Han gjorde sig känd för sin ständiga, livslånga och envisa kamp för att upplysa det tyska folket i judefrågan. En fråga han ansåg vara av högsta vikt för den tyska nationens framtida välgång.

Redan 1887 gav Fritsch ut en bok med titeln Antisemiten-Katechismus som behandlade judefrågan. Detta verk skulle Fritsch sedan komma att utveckla vidare, uppdatera och förbättra i nya utgåvor under en ny titel: Handbuch der Judenfrage (Handbok i judefrågan). Handbok i judefrågan (1907) kan sägas vara en omfattande uppslagsbok om judar, detta folks historia, religion och deras verksamhet inom finanslivet och inom andra områden. Vid andra världskrigets slut hade boken getts ut i 49 utgåvor.

1902 grundande Fritsch sitt bokförlag Hammer-Verlag och började ge ut tidskriften Der Hammer (1902-1940). Genom förlaget publicerade han en stor mängd nationella och antisemitiska skrifter, bland annat en översättning av den amerikanske industrialisten Henry Fords bok Den internationelle juden.

Fritschs utgivning av antisemitiska skrifter ledde till flera åtal mot honom. 1910 och 1913 dömdes han till kortare fängelsestraff för att han ansågs hetsa mot den judiska religionen. Men dessa fängelsedomar och bötesstraff var inget som fick honom att ge upp.

Strax före, under och efter första världskriget skrev han en rad böcker i samma ämne, bland annat Anti-Rathenau (1918), Das Rätsel des jüdischen Erfolges (1919), Der falsche Gott (1921), Mein Streit mit dem Hause Warburg (1925) och Die Sünden der Großfinanz Eine Abrechnung (1927).

Men Theodor Fritsch var inte bara författare och bokförläggare, han var också politiskt aktiv. Redan 1890 hade han varit med och bildat Antisemitiska folkpartiet. Genom åren skulle han vara aktiv i ett flertal tysknationella och antisemitiska partier och organisationer.

1912 grundade han Reichshammerbund vars mål var att försöka ena de olika nationella och antisemitiska organisationerna i Tyskland. Reichshammerbund hade hakkorset som symbol. I samband med bildandet av Reichshammerbund lär också Fritsch ha bildat det hemliga nationella sällskapet Germanenorden.

1924 valdes han in i tyska riksdagen som riksdagsman för Nationalsocialistiska frihetspartiet, ett parti som bildades efter att NSDAP tillfälligt förbjöds efter den misslyckade ”Hitlerkuppen” 1923.

Theodor Fritsch dog 80 år gammal den 8 september 1933, men han levde länge nog för att få uppleva hur Hitler och NSDAP ta makten den 30 januari samma år.

På svenska har åtminstone följande verk av Theodor Fritsch utgivits (samtliga utgivna av E P Holmvall): Den statsfientliga judiska läran, (1928, 1932, 1933), Storfinansens synder: en vidräkning (1933), Den judiska tidningspolypen (1933) och Den judiska framgångens gåta (1933 under pseudonymen F. Roderich-Stoltheim).

Theodor Fritschs son, som också hette Theodor, gick i sin faders spår och tog över Hammer-Verlag när fadern dog. Han hade som frivillig i första världskriget dekorerats med Riddarkorset och gick i slutet av 1920-talet med i SA och avancerade till ortsgruppledare. 1930 sårades han svårt under gatukamp.

1945 fängslades Theodor Fritsch den yngre i ett sovjetiskt koncentrationsläger i Mühlberg och dog där 1946. Lägret, som existerade mellan 1945-48, inhyste fångar som på ett eller annat sätt ansågs ha haft en framträdande roll i Tredje riket. Över 6700 fångar dog i lägret, främst av undernäring och sjukdom. De döda begravdes i massgravar och deras anhöriga underrättades inte. Tusentals fångar i Mühlberg skickades vidare till läger i Sibirien där ännu fler dog. När lägret lades ned 1948 frigavs två tredjedelar av de överlevande fångarna och 3000 andra sändes till det sovjetiska koncentrationslägret Buchenwald.

Länkar:

The Riddle of the Jew’s Success i PDF-format.

Länk till Handbuch der Judenfrage på tyska.

Länk till ett flertal nedladdningsbara böcker (på tyska) av Theodor Fritsch.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-28.


  • Publicerad:
    2018-10-28 00:03