MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Är det dags att organisera dig?! Här får du tio anledningar till varför du ska välja oss:

* Vi är kompromisslösa ideologiskt och driver en politik som verkligen kommer att rädda vårt folk.

* Vi är den överlägset mest aktiva nationella rörelsen i hela Norden.

* Vi driver en hemsida som har över 100,000 unika besökare varje månad och som uppdateras med flera nya artiklar varje dag.

* Vi bedriver välfungerande verksamhet i tre olika länder.

* Vi har mycket god erfarenhet av att bedriva nationell kamp och antalet andra organisationer och partier som lagt ner under tiden vi stått fast är otaliga.

* Vi är en mångfacetterad rörelse som förutom att arbeta både partipolitiskt och utomparlamentariskt bland annat arrangerar sociala aktiviteter, föredrag, fysiska träningar, studiecirklar och vistelser i skog och mark.

* Vi växer väldigt snabbt och har de senaste månaderna hållit rekryteringsmöten med nya människor varje dag.

* Vi har ett brett spektrum av medlemmar: gamla och unga, kvinnor och män, fanatiker och mer passiva – vilket gör att även du kan hitta din plats i kampen och gemenskapen.

* Vi är ständigt föremål för hetskampanjer från polis, rättsväsende, banker och media – vilket alla är tydliga exempel på att vi är en kraft som etablissemanget är livrädda för.

* Vi ligger alltid i framkant för att testa nya vägar och räds inte tillfälliga misslyckanden för att ta kampen framåt på längre sikt.

täs

Står du fortfarande kvar och velar kan du här läsa om när jag bemöter vanliga ursäkter för att inte komma med i kampen. Vidare kan det nämnas att samtliga människor som ansöker om parti- eller aktivistmedlemskap får delta på ett informations- och rekryteringsmöte. Din ansökan är alltså inte på något vis bindande om du under processens gång skulle ångra dig.

Nordiska motståndsrörelsen samlar morgondagens hjältar och vi har plats även för dig! Eller ska du istället lämna grovgörat åt dina barn och barnbarn?


  • Publicerad:
    2015-12-08 21:00