SVERIGES NATOMEDLEMSSKAP Turkiet skjuter upp det turkiska parlamentets omröstning kring Sveriges Natomedlemskap. Det turkiska utrikesutskottet ”behöver ha fler debatter i ämnet”.

Det turkiska utrikesutskottet har skjutit upp beslutet om Sveriges Natoansökan. Trots förväntningar på godkännande och överlämnande till parlamentet för godkännande har utrikesutskottet valt ”att hålla ytterligare debatter”.

Tomas Thorén, Turkietkorrespondent för SVT, antyder att Erdogan kan använda Sveriges Natomedlemskap som ett förhandlingskort.

Fuat Oktay, ordförande för utskottet, har inte fastställt en tidsram för när ärendet tas upp igen. Detta skapar osäkerhet kring Sveriges roll i Nato och påverkar den pågående ansökningsprocessen.

Sverige avvaktar officiellt beslut och ger inga ytterligare kommentarer för närvarande. Framtiden för Sveriges Natoansökan förblir osäker.