BROTT. En 38-årig man från Malmö har dömts till sex och ett halvt års fängelse för bedrägeri och omfattande dataintrång i flera banker, myndigheter och ett politiskt parti. Även hans medhjälpare döms till fängelse.

I lördags meddelade Malmö tingsrätt domen i en av de mest omfattande rättegångarna någonsin, det så kallade Homoki-ärendet. Ärendet om grovt dataintrång och grova bedrägerier är det första nationellt prioriterade fallet inom den nya Polismyndigheten, där samtliga polisregioner har bidragit med bland annat utredare.

Huvudmannen döms för samtliga gärningar till fängelse i sex år och sex månader. Hans medgärningsmän döms till fängelse i tre år respektive två år och tre månader. Huvudmannens bror och en 60-årig man döms för andra grova bedrägerier till fängelse i två år och nio månader respektive tre år och sex månader. Ytterligare åtta personer döms för delaktighet av olika slag i brottsligheten.

Tingsrätten har under en drygt fem månader lång huvudförhandling prövat 64 stämningsansökningar gällande framförallt grova dataintrång och grova bedrägerier. Ett stort antal personer har hörts men framförallt har det varit en fråga om en mycket omfattande datateknisk bevisning. Sammanlagt har 18 personer åtalats i olika delar, skriver Malmö Tingsrätt i ett pressmeddelande.

Utredningsarbetet har varit omfattande och ett femtiotal medarbetare inom polisen har arbetat med fallet och som mest har 13 åklagare varit igång med olika utredningar runtom i Sverige. Minst 1 930 grova dataintrång har verifierats från datorer och servrar. 420 målsägande har identifierats och informerats av Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och det sammanlagda värdet på bedrägerierna bedöms ligga på över 40 miljoner kronor.

— Det är oerhört glädjande att det mycket omfattande arbete som bedrevs inom hela Polisen nu har gett resultat i form av flera fällande domar. En stor mängd utredare över hela landet har varit inblandade i utredningen och gjort ett fantastiskt jobb, säger Jarl Holmström, operativt ansvarig i region Syd som haft det nationella samordningsansvaret i ärendet.

Källa:
Dom i omfattande dataintrångshärva


  • Publicerad:
    2018-04-23 09:55