UTRIKES. Två Tysklandsbaserade fackföreningar ställer krav på Youtube rörande öppenhet och medinflytande för Youtubare, annars väntar en stämning.​

Youtubers Union, en facklig rörelse för såna som producerar videor på Youtube  – så kallade Youtubare – och den stora tyska metallfackföreningen, Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) har skapat en kampanj de kallar FairTube. Denna kampanj går ut på att ställa ett antal krav på Youtube. Krav som de hoppas kommer att tillmötesgås, annars kommer IG Metall ta Youtube till domstol.​

Bakgunden till kraven är Youtubes godtyckliga och hemlighållna anledningar till varför vissa videor och kanaler drabbas av raderat material och avmonetarisering, med andra ord att möjligheten att tjäna pengar på sin kanal försvinner. Youtubare som lever på det man producerar på Youtube drabbas väldigt hårt när deras inkomst plötsligt och till synes utan anledning dras in.​

Kraven man ställer är:​

  • Att Youtube ska offentliggöra alla beslutsunderlag för avmonetarisering så det inte kan ske godtyckligt.​
  • Att Youtubare ska kunna kontakta en människa om man vill överklaga ett beslut. Idag är detta nästintill omöjligt.
  • Att ett oberoende ombudsråd bildas för att lösa konflikter.​

I en nyligen producerad video förklarar Jörg Spavre, grundare av Youtubers Union, att om inte kraven tillmötesgås väntar en stämning. De juridiska grunderna för en stämning är att produceringen av videor på Youtube kan anses som en anställning, vilket förpliktigar Youtube att ordna med bland annat försäkringar, semestervillkor och sjukledighet, samt att Youtubes hemlighetsmakeri rörande sin datalagring kan vara olaglig.​

Se videon:

Källa:
FairTube is a campaign to get more fairness and transparency for all YouTube Creators.


  • Publicerad:
    2019-08-04 12:00