UTRIKES. Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier går till attack mot nationalism och euroskepticism. Han menar att EU utgjort en övertygelse för politiker att ”sluta upp politiskt” och att upplösningen av unionen kan hota freden i Europa.

Tysklands utrikesminister.

Tysklands utrikesminister.

Euroskeptiska partiers frammarsch är, enligt Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, en ”oroande utveckling” för EU, som han menar har hjälpt till att upprätthålla fred i 50 år. Han varnar för den typ av nationalism som enligt honom gett upphov till första världskriget och säger att EU är något som övertygat länder att hålla ihop politiskt efter åratal av konflikter.

Under ett besök i London ombads Steinmeier reflektera kring de euroskeptiska Tories förespråkande av ett brittiskt utträde ur EU. Han svarade med att ett sådant beslut skulle kunna medföra ”faror”, men han ingöt en smula hopp i Storbritanniens premiärminister David Cameron då han hävdade att Tyskland inte har något emot att förändra EU-avtal såtillvida att en del av makten överförs tillbaka till nationella parlament.

Likväl avråder han politiker starkt från att ”backa i utvecklingen” av vad han anser vara resultatet av europeisk integrering och hävdar att det som föregick första världskriget tydligt visat vikten av nära band.

Nedan följer ett urval av Steinmeiers uttalanden:

— Vi ser euroskeptiker som förenas i partier och får allt mer allmän uppmärksamhet, vilket knappast gör vårt jobb lättare nu när Europa är i kris.

— Som politiker har man ett enkelt val: antingen gömmer man sig eller så håller man sig till samma agenda med de positiva resultat de medfört de senaste 50 åren.

— Trots skadorna vi åsamkat varandra har vi lyckats förena oss politiskt i denna del av världen. Vi har övertygat folk, vi har lärt oss att hantera meningsskiljaktigheter och detta är en civiliserande process som inte får ifrågasättas eller sättas på spel.

EU

David Cameron har utlovat en folkomröstning rörande Storbritanniens EU-medlemskap år 2017 ifall han vinner nästa val. Han pressas dock av det brittiska partiet UKIP som förespråkar ett omedelbart utträde ur EU samt begränsad invandring. Partiet väntas toppa statistiken i de europeiska valen i maj, vilket skulle ge Tories en tredjeplats. Invandringskritiska partier i Europa såsom Sverigedemokraterna och ungerska Jobbik väntas också få ett rekordhögt antal mandat i Europaparlamentet i maj.

Under en presskonferens med utrikessekreterare William Hague sade Steinmeier att Tysklands förhållande till Storbritannien är ”så gott som perfekt, det finns knappt några krångligheter”. Han anser att EU är i behov av en reform för att bli ”mer funktionellt och effektivt”, dock utan att inskränka folks rörelsefrihet, vilket han säger att Tyskland anser vara ”en del av lösningen”.

Källa:
Rise of Eurosceptic parties could put peace in Europe at risk, German foreign minister claims


  • Publicerad:
    2014-02-05 13:05