NORDEN. Allt fler finländare flyttar till storstaden. Helsingfors växer så det knakar.

I takt med att landsbygden i Finland, precis som i övriga Norden, sett en nedgång under en längre tid fortsätter urbaniseringen av folket. Helsingfors som är landets huvudstad samt huvudstadsregionen i stort fortsätter att se en kraftig befolkningsökning.

På bara tio år har Helsingfors vuxit med hela 70 000 invånare. En siffra som motsvarar en medelstor nordisk småstad. Även grannkommuner såsom Esbo och Vanda ser fortsatt tillväxt. Nu tror analytiker att huvudstadsregionen kan komma att ha fler än två miljoner invånare innan år 2050.

En stor del av orsaken till att storstäder växer beror på att det för måna är mycket svårt att finna arbete på annat håll. Exempelvis är den ekonomiska återhämtningen sedan 2008 års ekonomiska kris i Helsingforsregionen över medeltalet inom EU.

Hur stor roll invandring har haft i den ökade befolkningsmängden är oklart. Med tanke på att Finland tar in väldigt få invandrare jämfört med de flesta väst-europeiska länderna så kan man dock anta att majoriteten av befolkningsökningen är intern.

Källa:
”Kuin Joensuu olisi muuttanut pääkaupunkiin” – Helsinkiin tullut kymmenessä vuodessa yli 70 000 asukasta lisää


  • Publicerad:
    2018-03-29 22:15