MEDIA. ”Skräpytor” och ”döda zoner” är några av de nya benämningar SVT använder sig av för att beskriva Norrlands inland. Det gemensamma temat är att skapa opinion för att de gamla bondbyarna som avfolkas på grund av urbaniseringen ska fyllas på med människor ifrån Afrika och Mellanöstern. Men många vänder sig emot de nya begreppen och menar att det i själva verket rör sig om ett nykolonialt språkbruk. Detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

”Professorerna” Kjell A. Nordström och Lars Westin.

Globaliseringens och mångkulturens svenska förespråkare har gått samman i en gemensam attack mot den norrländska landsbygden, som de numera menar ska gå under benämningar som ”skräpytor” och ”döda zoner”.

— Där finns ingen shopping, ingen ekonomisk aktivitet, ingen underhållning – bara träd. Om du åker dit, kommer du att hitta tre alkoholister, några barn, och ett par knäppgökar, påstår professor Kjell A. Nordström.

Uttalandet gjordes i samband med att det nya begreppet ”skräpytor” lanserades som en beskrivning av Norrlands inland. Nu lanserar även professor Lars Westin från Umeå, det ännu ”fränare” begreppet ”döda zoner” för att beskriva Norrlands inland. Ett Begrepp som marknadsförts hårt av statliga SVT.

För att SVT ska klassa ett samhälle i Norrland som en ”död zon” krävs exempelvis att det tar mer än tio minuter att ta sig till skolan, till bensinstationen, till en matvarubutik eller annan liknande service. Enligt SVT:s kartläggning är:

Flera bebodda områden i länet så kallade döda zoner. Drygt tio procent av Jämtlands läns bebodda områden kallas för döda zoner.

Bakgrunden till den negativa politiska propagandan mot Norrland är att SVT kraftigt vill öka den icke-europeiska migrationen till Norrland från de sönderbombade länderna i främst Mellanöstern som även Sveriges politiker varit delaktiga i att genomdriva.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2017-02-28 06:00