MEDIA. Under gårdagens avsnitt av SVT:s samhällsprogram Agenda diskuterades bland annat främlingars överrepresentation i den svenska brottsstatistiken och ifall BRÅ borde presentera siffror i frågan, något man inte gjort på elva år.

Skärmdump från SVT:s hemsida.

Skärmdump från SVT:s hemsida.

Igår var det säsongspremiär för SVT:s samhällsprogram Agenda. Programledaren Anders Holmberg inledde programmet med att referera till Brottsförebyggande rådets (BRÅ) senaste ”trygghetsundersökning” som bland annat visar på att andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott fördubblats under de tre senaste åren. Holmberg menar att många ser den uppenbara korrelationen mellan detta och den senaste tidens massiva intensifiering av främlingsinvasionen men att det samtidigt saknas officiella siffror.

Senaste gången BRÅ presenterade siffror i ärendet var nämligen 2005. Den rapporten var fylld av så kallad hatfakta, med andra ord det orwellianska nyspråksord som syftar på en beskrivning av verkligheten som många debattörer och etablissemangsfigurer anser bör döljas för folket till förmån för kulturmarxismens teoretiska fantasivärld, då den senare åtminstone inte föder ”hat”. Några av de ur etablissemangets perspektiv hatiska och dystra siffror som presenterades 2005 och som också tas upp i programmet är:

  • Dubbelt så många utrikesfödda misstänktes för brott än inrikesfödda.
  • Bland vissa afrikaner var brottsmisstanke fem gånger så vanligt som bland inrikesfödda.
Vissa invandrargrupper hade en stark överrepresentation inom grov brottslighet när BRÅ undersökte frågan 2005.

Vissa invandrargrupper hade en stark överrepresentation inom grov brottslighet när BRÅ undersökte frågan 2005.

När det gäller grova brott var siffrorna än mer belastande för främlingarna. Dessutom finns flera brister i rapporten, då den inte tar hänsyn till etnicitet utan endast i vilket land en person och dennes föräldrar är födda. Siffrorna talar dock sitt tydliga språk och tjänar som en förklaring lika god som någon till varför BRÅ sedan dess avstått från att för statistik i ärendet.

Justitieminister Morgan Johansson, som har mandat att ge BRÅ ett sådant uppdrag, har också meddelat att det ”inte behövs” någon liknande rapport idag eftersom han inte tror att det skulle ”tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”. BRÅ själva menar också att deras elva år gamla rapport fortfarande ”står sig” och att det därmed inte finns någon poäng i att göra en ny.

Centerpartisten och riksdagsledamoten Staffan Danielsson har dock länge krävt att dessa siffror presenteras. Detta trots att en sådan rapport, såsom Agenda beskriver saken, ”går på tvärs med vad hans Centerparti vill”.

— Det gjordes rapporter 1996 och 2005. Nu har det gått elva år och vi har en integration som är på helt andra nivåer. Du kan inte i en demokrati mörka effekten, säger han till Agenda.

Danielsson menar att mörkandet är ”kontraproduktivt” och att det kan leda till att människor tror att svenskar inte begår brott överhuvudtaget. Han går till och med så långt att han benämner justitieminister Johansson och BRÅ:s vägran att ta fram och presentera dessa siffror för tjänstefel.

— Fakta sparkar, fakta behövs, det är det enda jag är ute efter, säger Danielsson.

I Agendas studio fanns även den judiske professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki, som gjort sig ökänd för att ständigt sprida desinformation så fort invandrares brottslighet eller svenska polisens inkompetens avslöjas. Även Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson var med via fjärrlänk. Justitieminister Morgan Johansson likväl som representanter för Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade av okänd anledning tackat nej till att delta i programmet.

Jerzy Sarnecki - "Badgad Bob" inom svensk kriminologi enligt Mattias Karlsson.

Juden Jerzy Sarnecki – ”Badgad Bob” inom svensk kriminologi enligt Mattias Karlsson.

Karlsson tog upp problemen kring den ökande otryggheten i Sverige och menar att politiker och myndigheter behöver så bra faktaunderlag som möjligt för att skapa mer trygghet i samhället. Han menar också att det är viktigt att se ifall den stora överrepresentationen bland vissa invandrargrupper vad gäller sexualbrott som BRÅ:s rapport visade 2005 fortfarande står sig. Detta med tanke på att det till stor del är just dessa grupper som i ännu större skala tagit sig till Sverige sedan dess.

Föga förvånande anser Sarnecki att en ny rapport inte behövs och i programmet påstod han även att han inte representerar någon annan än ”forskningen och mig själv”. Han bekräftade dock att samtliga undersökningar i ärendet som gjorts sedan 1974 pekar på en överrepresentation hos invandrare vad gäller brottslighet och att det är problematiskt att etnicitet inte tas hänsyn till.

— Det här med att studera invandrarna är ju lite speciellt därför att en kille som just kommit från Syrien är invandrare, det är också jag och det är också Hennes Majestät Drottningen. Det är en svårkomponerad grupp, förklarar Sarnecki.

På fråga om varför det inte är bra med fakta svarade Sarnecki att han är intresserad av mer ”sofistikerad” fakta. Han vill nämligen se ”seriösa undersökningar” som visar på anledningen till invandrares överrepresentation i brottsstatistiken. Svaret på den frågan tycks han dock redan veta och enligt Sarnecki beror det på ”omständigheter i Sverige”.

Lyssna när Granskning Sverige konfronterade Sarnecki och hans lögner 2014 nedan:

Mattias Karlsson gav dock inte mycket för varken Sarnecki själv, som han menar är en ”Badgad Bob” inom svensk kriminologi, eller hans socioekonomiska förklaring till invandrares brottslighet. Exempelvis pekade han på det faktum att östasiatiska invandrare snarare är underrepresenterade inom brottslighet samtidigt som män från Mellanöstern och Nordafrika är grovt överrepresenterade.

Sarnecki påstod dock att medan invandringen har ”stadigt ökat” under lång tid så har brottsligheten samtidigt både minskat och ökat. Hur det sett ut de senaste två åren är något oklart enligt Sarnecki, men han menar att ”det är möjligt att det är en viss ökning igen”. Han påstod även att det inte går att bevisa något samband mellan ökad invandring och ökad brottslighet.

Se säsongspremiären av Agenda HÄR.

Källa:
Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet – RAPPORT 2005:17


  • Publicerad:
    2017-01-16 16:20