INRIKES. Kvinnors otrygghet ska lösas genom ”feministisk stadsplanering” som ska skapa ”naturliga mötesplatser”.

Allt flera kvinnor känner sig otrygga och för att komma till bukt med problemet har man kommit fram till att en ”feministisk stadsplanering” ska hjälpa. Genom att bygga om tvättstugor och förbättra belysningen ska man skapa en så kallad naturlig mötesplats och på så vis minska otryggheten.

— Kvinnor har förlorat den naturliga närvaron i det offentliga rummet, säger Elin Strand Ruin, arkitekt och KTH-lärare.

Tvättstugorna ska byggas om så att det ska finns tillgång till ett kafé eller lekpark. Man ska ”bygga bort otryggheten genom att bygga fram närvaro”.

Kvinnors otrygghet har aldrig varit högre. Tolv procent av kvinnorna känner sig så otrygga att de inte går ut om kvällarna, visar Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsmätning. Hos männen var siffran bara 2 procent. 2015 uppgav 25 procent av de tillfrågade kvinnorna att de var otrygga och 2016 var motsvarande siffra 31 procent.

Källa:
Feministisk stadsplanering kan minska otrygghet


  • Publicerad:
    2017-01-27 12:10