INVANDRING. Våld och rån begångna av afrikanska invällare har lett till att asiater nu känner sig otrygga i Frankrike. Något som i sin tur lett till att turismen till landet sjunkit kraftigt.

Paris-street-sellers

Enligt en rapport i den franska tidningen Le Parisien har turismen till Frankrike sjunkit drastiskt de senaste åren. Antalet turister från Kina har sjunkit med sammanlagt en halv miljon sedan förra året. Ordföranden i Chinese Association of Travel Agencies, Jean-François Zhou, säger att 2016 var ”ett dåligt år” för turismen från hans hemland Kina.

Zhou, som också är daglig ledare för en resebyrå och officiell representant för den kinesiska turistföreningen Utour i Frankrike, berättar att den afrikanska ”kriminaliteten främst är riktad mot kinesiska turister”. Vidare berättar Zhou:

— De blir rånade vid slottet i Versailles, vid foten av Eiffeltornet, framför hotellen, på trappstegen på väg in i bussen… under högsäsongen går det inte en dag utan att turister bli angripna. Jag såg en 80 år gammal man allvarligt skadad efter att han försökt freda sig. Kvinnor blir omkullknuffade och i fallet blir deras väskor stulna.

Zhou förklarar att den höga nivån av afrikansk kriminalitet i Frankrike har skapat en ”panik på kinesiska sociala nätverk” och att dessa rapporter har börjat att avskräcka kinesiska turister från att resa till Frankrike.

Det är inte bara kinesiska turister som har slutat att komma hit, även japaner och koreaner undviker nu att resa till Frankrike. Turismen från Japan har sjunkit med 39 procent och från Sydkorea med 27 procent.

— Våra turister reser nu till Ryssland istället, som är ett mindre attraktivt men åtminstone ett tryggt land, säger Zhou.

Zhou säger att de nya polisiära åtgärderna för att beskydda turisterna inte har lett till några betydande resultat. Allt som oftast blir dessa förbrytare släppta efter några få timmar eller så får de väldigt milda straff. Enligt Zhou har detta lett till att en allmän känsla av otrygghet bland de kinesiska, japanska och koreanska turisterna som alla är mål för denna kriminaliteten i Paris och Marseille.

Han la även till att om Frankrike vill stoppa flykten av turister, och i stället få fler asiatiska turister, måste landet vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda denna marknad och förbättra bilden av Frankrike.

Han berättar vidare att de förstärkningar från polisen som var tänkt att placeras ut för att skydda turisterna har i stället mobiliserats på annat håll. Han menar att Frankrike nu måste sluta med att se genom fingrarna när det kommer till den afrikanska kriminaliteten mot landets turister.

— Jag har varit i Frankrike i 25 år och har själv observerat en nedgång när det kommer till säkerheten i Frankrike. Tidigare beklagade de kinesiska operatörerna över bristen på säkerhet i Italien men nu är det istället Frankrike som är osäkert. Paris är rankat som nummer ett i förhållande till antalet brott som begås.

De kriminella som Zhou refererar till är massorna av så kallade flyktingar eller andra olovliga invandrare som har vällt in i Paris. Vid de stora turistattraktionerna låtsas de vara souvenirförsäljare för att sedan angripa och råna turisterna.

Bland annat Eiffeltornet är ett typiskt ställe där flera hundra afrikaner samlar sig och försöker sälja på turisterna billiga Eiffeltorn och diverse andra, ofta kinaproducerade, varor och leksaker. Samtidigt som de distraherar sina offer så passar afrikanerna eller deras medbrottslingar på att utsätta sina offer för rån och andra brott.

Bara för ett kort tag sedan blev dessa ”gatusäljare” filmade när de angrep en poliskonstapel som försökte ingripa under en av deras kriminella aktiviteter utanför Tuleries Palace, nära det berömda Palace de la Concorde. Graden av våld och brutalitet i det aktuella angreppet illustrerar tydligt vad för slags problem vi står inför i Paris:

Källor:
Turismen til Frankrike stuper – som følge av masseinnvandring
Tourisme : «Les opérateurs asiatiques préfèrent l’Italie ou la Russie»
African Violence Chases Away Paris Tourists


  • Publicerad:
    2017-01-21 06:45