FRANKRIKE. Den franska regeringen har beslutat att man tillfälligt kommer erbjuda migranter som frivilligt återvänder hem 2 500 euro i resebidrag och upp mot 10 000 euro i bidrag för att kunna återetablera sig.

I Frankrike har regeringen beslutat sig för att fram till 31 december i år höja det resebidrag som migranter som återvänder frivilligt ska erbjudas. Resebidraget är på 2 500 euro och förutom att migranterna ska få sin hemresa betald så kommer de även vara berättigade till att få upp mot 10 000 euro i finansiell hjälp för att kunna återetablera sig i sina hemländer.

Hitintills i år har motsvarigheten till Migrationsverket i Frankrike hjälp 3 051 personer att återvända varav 400 gjorde detta frivilligt. Att de nu höjer bidragen för att folk ska återvända är menat till att signifikant höja antalet migranter som frivilligt lämnar landet.

Källa:
‘Best offer’: France to give €2,500 to migrants who return home voluntarily


  • Publicerad:
    2016-11-25 17:55