HISTORIEFÖRFALSKNING. Skolverket håller nu på att radera Sveriges stormaktstid från historieundervisningen. Istället tänker man ersätta den med globalism och migration som man menar var mer viktigare inslag än militärpolitik under samma epok.

Gustav II Adolf vid det första slaget vid Breitenfeld, 1631.

Gustav II Adolf vid det första slaget vid Breitenfeld, 1631. Den svenska stormaktskungen var ingen central del i Skolverkets egna epok ”Östersjöriket”.

Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nuet kontrollerar det förflutna”

Så skrev George Orwell i sin ”1984” som handlar om Winston Smith som arbetar inom ”Sanningsministeriet” och bland annat har till uppgift att förändra historien.

På samma sätt tycks Skolverket arbeta när den förringar den svenska stormaktsttiden genom att ändra dess namn och ge perioden en helt annan innebörd, där Sveriges roll som stormakt kraftigt nedtonas.

Det är den vänsterfeminist-kritiska journalisten Malin Siwe som i en artikel påpekar hur Skolverket nu benämner den epok som kallas för Stormaktstiden för ”Östersjöriket”. Begreppet ”Östersjöriket” är unikt för just Skolverket, det är inte en term som historiker använder sig av.

Ändringen verkar ha varit i bruk sedan 2011 då kursplanen för historia ändrades. Enligt Skolverket ska anledningen till namnbytet vara att ”ordet stormaktstiden riskerar att begränsa undervisningen till att handla mest om militärhistoria”.

skolverket-stormaktstiden

Att Stormaktstiden till den absolut största delen handlade om militärpolitik bekräftas emellertid av historikern Herman Lindqvist som i sin bok ”När Sverige blev stormakt” främst fokuserar på Trettioåriga kriget där stormakten Sverige hade en central roll, den moderna svenska armén, kungen Gustav II Adolf som en av världshistoriens främsta krigsstrateger, men också Axel Oxenstiernas statsmannakonst. Det är i denna bok som följande klassiska citat återfinns:

Visst var Gustav II Adolf och Karl X Gustaf erövrarkungar – men utan erövringar hade vi antagligen inte haft något Sverige alls, för i motsats till vad ett eller annat utvalt folk påstår så har Gud aldrig kommit till oss, pekat på Sveriges plats på jorden och sagt att ”detta ska vara ert land!”.

Skolverkets förvanskning av en så grundläggande epok i Sveriges historia har i dagarna väckt avsky på sociala medier. ”Antar att det är för att de i framtiden inte vill att den ’humanitära stormaktstiden’ ska förknippas med just stormaktstiden som ger nationell stolthet”, kommenterar Sueonia i en tråd på Flashback forum. ”Det handlar om nyspråk i syfte att reducera och i förlängningen utplåna den svenska identiteten och kulturen”, skriver LeifD2.

Vad kommer Skolverkets ”Östersjöriket” då att handla om? Nordfront har undersökt saken och upptäckt att skolundervisningen kring det som tidigare var stormaktstiden nu inte ens nämner de militärpolitiska skeendena, förutom i den del som handlar om att ”krigen orsakat mycket lidande”, i läroplanens fem punkter. I Skolverkets ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” fokuseras nu istället på globalism och migration.

historia


  • Publicerad:
    2017-01-01 14:18