Den etniskt homogena NIMBY-stadsdelen [Not In My Backyard] Torslanda utanför Göteborg fick under tisdagen 24:e april besök av Kampgrupp 205, som hann besöka 739 brevlådor innan flygbladen var slut och det var dags för sömn.

Nordiska motståndsrörelsens budskap kan säkert kännas främmande i dessa områden befolkat av människor som lyckats köpa sig fria från mångkulturens negativa konsekvenser med hjälp av bankirernas krediter. Hög svansföring på hemmaplan hjälper dock föga mot främlingar som jagar i flock i allt fler stadsdelar inom skjutavstånd. Verkligheten kommer ifatt alla tids nog.


  • Publicerad:
    2018-05-04 17:30