Hej och välkommen till Nordfront – Det fria Nordens röst på Internet. Jag heter Fredrik Vejdeland och är chefredaktör för Nordfront.se.

Under ett antal månader har Nordfronts IT-avdelning arbetat på högvarv för att åstadkomma de förändringar ni nu kan se. Skillnaderna gentemot Patriot.nu (Motståndsrörelsens förra hemsida) är såväl stora som små. Nordfront.se har en något annorlunda grafisk design och innehåller en hel del nya funktioner, varav vissa är unika inom den nationella rörelsen. Grundstrukturen är dock densamma som tidigare medan de stora förändringarna rör funktionalitet och tydlighet.

Trots de gemensamma dragen kommer Nordfront.se fungera annorlunda än patriot.nu och uppdateras betydligt oftare. Under de närmaste dagarna kommer vi återkomma till mer detaljer kring hur hemsidan är uppbyggd, vad som är Nordfronts mål och syfte, vilka som utgör redaktionen och så vidare. Värt att nämna är även att denna sida ej kommer att vara statisk. Vi har redan nu planerade tilläggsfunktioner.

Nu kör vi!

 


  • Publicerad:
    2012-05-07 14:42