Dagens datum 22 juli: Denna dag 1940 förkastade England ett av många fredsförslag från Hitler. Bakom avvisandet förde krigshetsaren Winston Churchill ett cyniskt spel där han skulle offra allt för att fortsätta kriget – även brittiska civila.

churchill1

Den brittiske premiärministern och sionisten Winston Churchill ville ha kriget mot Tyskland till varje pris. Därför avvisade han Hitlers fredsförslag 1939, 1940 och 1941. I juli 1940 fanns det fortfarande chans till fred. Slaget vid Dunkerque i maj hade varit en katastrof för Churchill där britterna hade förlorat mängder av stridsvagnar, flygplan, fartyg samt materiel som lämnats kvar under evakueringen. Vissa menar att syftet med General Gerd von Rundstedts order om halt (med Hitlers tillstånd) var en gest för från tyskt håll för att kunna ingå fredssamtal med England. Den brittiske historikern David Irving tror dock att den främsta anledningen ändå var att de tyska pansarstyrkorna behövdes i Frankrike men konstaterar samtidigt att ”om fred brutit ut i juni 1940 hade Churchill varit slut” men att en fred hade inneburit att ”det brittiska imperiet hade kunnat bevaras”.

Den 19 juli 1940 lämnar Hitler så ett nytt fredsförslag till England vilket sker under ett tal i den tyska riksdagen. Detta fredsförslag bemöts den 22 juli 1940 på ett tarvligt sätt av den engelske utrikesministern Lord Halifax. I Halifaxs tal framgår att England ”skall kämpa mot ondskans krafter” och att Hitlers fredssträvan inte varit ärligt menad utan innehållandes förtäckta ”hot” för att få England ”under hans vilja”. Halifax antyder också att denna fred skulle innebära att engelsmännen ockuperas, att deras frihet hotas av Gestapo samt säger att britterna inte vill vara samvetslösa maskiner som tyskarna är under Hitler.

Förutom denna långa rad av förolämpningar mot den tyske rikskanslern och det tyska folket säger Halifax också följande: ”Han säger att han inte har någon önskan om att förstöra det brittiska imperiet, men det fanns i hans tal ingen antydan om att freden måste baseras på rättvisa, inga ord om erkännanden från andra europeiska nationer eller om någon rätt till självbestämmande.” Halifax gör sedan en poäng av att detta inte fanns med i talet.

churchill2

Ovan nämnda David Irving, en av de främsta experterna på andra världskriget, beskrev under en föreläsning 1983, kort innan han släppte sin biografi över Winston Churchill, vad som försiggick bakom kulisserna när Churchill mottog detta fredsförslag från Hitler. Irving hade genom att gräva i arkiven kommit fram till att den brittiske premiärministern medvetet hemlighöll detaljer ur Hitlers fredsvillkor och att han var beredd att offra tyska, men också brittiska, civila för att kunna fortsätta kriget. Nedan följer David Irvings redogörelse för Hitlers fredsförslag den 20 juli och varför britterna förkastade det två dagar senare.

Churchill hemlighåller fredsvillkoren från brittiska ambassadörer:

Det avgörande ögonblicket när han lyckades döda denna fredsoffensiv i England var i juli 1940. Söndagen den 20 juli 1940 ligger Churchill i sängen i Chequers när han får ett konstigt meddelande. Det är ett uppfångat telegram från en tysk ambassadör i Washington till Berlin. Det har bara nyligen blivit avslöjat att vi [britterna] läste alla de tyska koderna – inte bara koderna från den tyska armén, flygvapnet och marinen, men också från den tyska ambassaden. Och om du är dum nog att tro på allt som står skrivet i den officiella historien om den brittiska underrättelsetjänsten kommer du att förstå att den enda anledningen till att de släppte hälften av berättelserna är att hindra oss från att försöka ta reda på den andra halvan. Och det viktiga är att vi läser de tyska diplomatiska koderna också. Den 20 juli sände den tyske ambassadören i Washington ett budskap till Berlin som säger att den brittiske ambassadören i Washington hade frågat honom väldigt tyst, väldigt konfidentiellt, precis vad de tyska fredsvillkoren var. Detta var naturligtvis något som Churchill aldrig kunde tillåta att hända, att britterna skulle få reda på vad Hitlers fredsvillkor innehöll. Han sänder ett omedelbart meddelande till UD, till Lord Halifax: ’Din ambassadör i Washington är strängt förbjuden att ha några ytterligare kontakter med den tyska ambassadören, även indirekt.’

Churchill bemöter fredsförslaget genom att tillkalla befälhavaren för Bomber Command:

Samma dag skickar Churchill ett telegram till Washington där han beordrar Lord Lothian, den brittiske ambassadören i Washington, att inte ha något att göra med den tyska ambassadören. Och samma dag tar han ett tredje steg för att säkerställa att fredsinitiativen i Storbritannien slutligen stryps vid sin linda. Han beordrar Sir Charles Portal att besöka honom vid Chequers, de brittiska premiärministrarnas lantställe. Sir Charles Portal var befälhavare för Bomber Command. Så vad har detta för betydelse? Betydelsen är denna: Upp till juli 1940 har inte en enda tysk bomb fallit över brittiska städer. Hitler har gett order om att inga brittiska städer ska bombas och att bombning av London framförallt var helt förbjudet och straffbart. Churchill vet detta eftersom han läser den tyska koden. Han läser de tyska signalerna från flygvapnet, som jag nu kan läsa i tyska arkiven. Churchill läser signalerna och han vet att Hitler inte gör honom den tjänsten.

Churchill varnas för att bomba tyska civila, då detta kan leda till vedergällning mot civila i England:

Hitler hoppas fortfarande att denna galning i England kommer att ta sitt förnuft tillfånga eller att han kommer att röstas bort av sina kabinettkollegor. Så han gör inte Churchill tjänsten att bomba några engelska städer. Churchill är desperat eftersom han anser sig vara överlistad av Hitler. Den 20 juli kräver han Sir Charles Portals närvaro och han säger till honom, vilket vi känner till från luftministeriets ledningsjournaler: ’När kan du tidigast inleda en brutal luftattack på Berlin?’ Sir Charles Portal svarar Winston: ’Jag är rädd att vi inte kan göra det nu, inte förrän i september. Nätterna är inte tillräckligt långa för att flyga från England till Berlin och tillbaka i de mörka timmarna. September kanske, och i september kommer vi att ha de första hundra av de nya Sterling-bombplanen …’ Men han säger också: ’Jag varnar dig. Om du gör detta kommer tyskarna att hämnas. För närvarande bombar de inte engelska mål, de bombar inte civila mål alls och du vet varför. Och om du bombar Berlin kommer Hitler hämnas på engelska civila mål.’

Churchill avslöjar sina avsikter för den amerikanske ambassadören:

Vi vet vad han ville eftersom han berättade det för Joseph Kennedy, den amerikanske ambassadören – far till den bortgångne presidenten: ”Jag vill att tyskarna ska börja bomba London så tidigt som möjligt eftersom detta kommer dra med amerikanarna i kriget när de ser nazisternas förskräcklighet. Framförallt kommer detta sätta ett stopp för denna obehagliga och olämpliga fredsrörelse som satts igång i mitt eget kabinett och bland den brittiska befolkningen.” Jag har öppnat Kennedys dagbok och jag har även läst hans telegram till utrikesdepartementet i Washington. De är begravda bland arkiven och de är inte lätta att hitta, men de är värda att läsa då de visar i detalj vad Churchill sade till honom. Vilken cynism. Churchill provocerade medvetet fram bombningen av sin egen huvudstad i syfte att döda fredsrörelsen.

Läs även: Irving on Churchill


  • Publicerad:
    2018-07-22 00:00