Kan en nationalsocialistisk organisation tillhandahålla debatt? Går inte debatten emot synen på hierarki och den nationalsocialistiska ledarskapsprincipen?

Det är i alla fall inte helt okomplicerat. Att nationalsocialismen som sådan inte är någon automatisk förespråkare av totalitärt styre vet alla som är ens en gnutta pålästa om vad vår världsåskådning står för. Men vi är heller inga liberaler. Inom nationalsocialismen finns ledarskapsprincipen, tanken om ett enat folk och därmed också högre krav på att ”rätta sig in i ledet” – och det särskilt i en tid som denna. Folkets och rasens överlevnad är i det stora hela mycket viktigare än ”individens rättigheter”.

Men inte ens Motståndsrörelsen har svaren på livets alla frågor. Idéer måste föras fram, formuleras rätt och sist och inte minst visa sig bärkraftiga och starka nog att erövra folket. Innanför denna ram måste även idéerna prövas, stå pall och på så sätt visa sig ha ett existensberättigande. Därför anser vi att en debatt kan vara nödvändig i vissa frågor, även i ett forum som tillhandahålls av en organisation med en hierarkisk struktur.

Att ta ut svängarna
Vad är då syftet med Nordfront Debatt? Först och främst har vi kommit fram till att det ibland kan vara nödvändigt att ta ut svängarna i artiklar. Problem uppstår när det aktuella ämnet ligger utanför organisationens egna basverksamhet. Organisationen som sådan vill inte alltid ta ställning till alla frågor och ibland har den kanske heller inte haft möjligheten att sätta sig in i ett specifikt ämne för att därmed kunnat ta ett beslut eller välja inriktning. Istället för att refusera artiklar, eller släppa igenom sådant som inte har sanktionerats av Motståndsrörelsen, finns nu istället möjligheten till debatt.

De reaktioner sådana artiklar får – i form av debattsvar men också i de diskussioner som sker i kommentarsfälten – kan hjälpa Motståndsrörelsen att, utifrån argument kontra motargument, ta ett beslut eller välja inriktning i en specifik fråga. På så vis blir debatten rådgivande och Motståndsrörelsen beslutsfattande och den hierarkiska principen efterföljs.

Motverka subversiv verksamhet
Beslutet om att införa Nordfront Debatt handlar även om var debatten skall äga rum. Vissa menar alldeles säkerligen att det är fel att Nordfront – som är ett organ för Motståndsrörelsen – tillhandahåller debatt eftersom vi inte är ”oberoende”. Detta sistnämnda är sant, vi har en tydlig världsåskådning och vi ser vår väg som den enda rätta. Men även bloggar och ”tankesmedjor” som tagit sig an uppgiften att leda debatt har sina egen agendor.

När dessa har som mål att stärka sin egna grupp på rörelsens bekostnad och där den egna agendan dessutom hålls dold för andra, befinner vi oss på farlig mark. Inom rörelsen finns det redan försök från mindre grupper att ta över debatten och att styra organisationerna i en riktning som gynnar dem själva. När sådana grupper får för mycket inflytande över rörelsen kommer vi att få se ett införande av helt nya, irrelevanta, frågor som riskerar att splittra rörelsen.

En organisation, eller för den delen en tidning med en klar och tydlig profil, vet man var man har. Det är enklare att syna en organisation om den spårar ur, eftersom en politisk organisations verksamhet måste vara – eller bör vara – öppen med sina principer. För att motverka subversiv verksamhet inom rörelsen erbjuder vi därför Nordfront Debatt. Men inte bara det: Vi uppmanar även alla andra organisationer att utveckla sin egna forum för debatt. De debattörer som har något viktigt att framföra kommer att vända sig till det debattforum som man tror kan ge debattartikeln bäst genomslag.

Att gynna rörelsen
Vi hyser förhoppningen om att de olika debattforumen som finns eller kan finnas gemensamt kan skriva under på grundkravet om att debatterna skall vara konstruktiva och gynna rörelsen i stort. Om så sker kan debatten visa sig stärka rörelsen snarare än att splittra och försvaga den. Vi ska göra vårt bästa att hjälpa rörelsen att utvecklas.

Välkommen!


  • Publicerad:
    2012-10-01 05:08