UNDERSÖKNING En förkrossande majoritet av Nordfronts läsare anser att USA är en stat som sysslar med terrorism.

Efter det amerikanska utrikesdepartementets terrorklassning av Nordiska motståndsrörelsen kom många att ifrågasätta vad terrorism egentligen betyder. Många pekade på det faktum att USA som stat ofta använder rädsla för att nå politiska mål.

När Nordfront nu har ställt frågan om USA är en terrorstat råder det inga tvivel om att den uppfattas som så. Hela 87,5 procent röstade ja, medan endast 8,9 procent röstade nej och 5,3 procent ”jag vet inte”.

Så här såg veckans fråga ut:

I senaste avsnittet av Radio Nordfront gick Simon Holmqvist igenom historiken kring begreppet terrorism, som är den ursprungliga benämningen på vad som till svenska översatts till Skräckväldet under Franska revolutionen.

Terrorism beskrivs som ett sätt att med våld eller hot om våld injaga rädsla hos en befolkning för att tvinga fram politiska förändringar, något som under den liberala demokratins tillkomst under Franska revolutionen.skedde med massakrer och godtyckliga avrättningar av oliktänkande.

Ordet ”terrorism” användes alltså från början för att beskriva hur en stat bedriver terror.

Många anser att USA:s mördande av civila i över 100 år, men också hot om våld mot andra stater som inte går deras ärenden de facto gör landet till en terrorstat. Anser du att USA är en terrorstat och i så fall varför? Diskutera gärna i Nordfronts fristående chattgrupp på Telegram.

Är USA en terrorstat?

  • Ja (87,51%, 1500 röster)
  • Nej (8,93%, 153 röster)
  • Jag vet inte (3,56%, 61 röster)
  • Totalt 1714 röster.

Frågan avslutades 2024-06-23. Det går inte längre att rösta.