Under vecka 18 har flera aktiviteter ägt rum i Luleå. Veckan inleddes med två olika flygbladsutdelningar. Totalt delades 1000 stycken Frige Frost-blad ut i olika områden i staden. Veckan fortsatte med att banderoller tillverkades, varav en sattes upp ovanför en tungt trafikerad väg. Veckan avslutades med att kommande aktiviteter planerades.


  • Publicerad:
    2010-05-12 14:11