INSÄNDARE. Per Johansson skriver här om begreppet rasist som kastas runt i den offentliga debatten.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

I Sverige har begreppet ”rasist” svällt ut till att omfatta i stort sett all kritik mot invandrare, deras ”osvenska” beteenden och kulturtraditioner. Bland politiker, journalister, lärare och många offentliganställda yrkesgrupper råder en fullkomlig skräck för att uttala minsta kritik mot invandrare och invandring. Inte ens de snabbt växande samhällsfarliga dagliga skjutningarna, vandaliseringarna och annan kriminalitet som begås i invandrarområden törs politikerna kalla vid dess rätta benämningar. Problem kallas för ”utmaningar”, invandrarområden kallas för ”utsatta områden”.

Det har gått fullkomlig inflation i benämningarna rasist och rasism. I dagsläget så anses folk som ”inte tycker om” t.ex. muslimer, araber eller afrikaner som rasister. Det uppfattas som en oskriven lag att man måste tycka om alla sorts invandrare och deras beteenden. Den som inte gör det är det fel på och denne får rasiststämpel och betraktas som en mer eller mindre ond människa.

Rasistutpekandet liknar forna tiders häxprocesser. Då brände man upp påstådda häxor. Idag mister folk sina anställningar, blir socialt utfrusna och straffas med böter och fängelse när de uttrycker sig negativt om någon invandrargrupp. Det är aldrig fel på invandrargruppen utan alltid fel på den svensk som anser att det är motiverat att kritisera något beteende.

Det är fullt lagligt att vara rasist! Och det måste bli ett slut på detta olagliga tanke-, känslo- och yttrandeförbud. Vi måste återgå till att tillämpa vår grundlagsskyddade rätt att kritisera vad som helst i samhället:

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

5 § Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

När det gäller betydelsen av begreppet rasism så anger Svenska Akademiens ordbok följande:

RASISM; Politisk, social åskådning som kraftigt betonar rasens betydelse för samhället; strävan att hålla den egna rasen fri från främmande raselement. GHT 1938, nr 163, s. 3

Att ha denna åskådning är till 100% lagligt.

/Per Johansson,
Rasist


  • Publicerad:
    2017-10-26 11:15