SVERIGE. Riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (S) och Europaparlamentarikern Anna Hedh (S) har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de anser att makthavarna inte gör tillräckligt för att förhindra hot och våld mot hbtq-personer.

Debattartikeln i fråga publicerades på Aftonbladet igår på ”International Day Against Homophobia and Transphobia”. Artikelförfattarna anser att detta är ”en skammens dag” och att den visar på oförmågan hos makthavarna att skapa samhällen där alla är lika mycket värda oavsett sexuell läggning.

I samband med denna dag publicerade EU:s byrå för fundamentala rättigheter (FRA) en rapport som visar att 26 procent av deltagarna i undersökning under en femårsperiod har utsatts för våld eller hot med anledning av sin sexuella läggning. 60 procent av deltagarna uppger att de blir utsatta för negativa kommentarer i skolan och 80 procent av deltagarna rapporterar om mobbning mot hbtq-personer.

Socialdemokraterna kommer nu tillsammans med olika hbtq-organisationer skriva på en handlingsplan för EU med förslag på åtgärder mot ”homofobin”.

Källa:
Vi kräver nationell plan mot homofobi


  • Publicerad:
    2013-05-18 16:45