GÖTEBORG. Församling kl 11:00 på Grafiska vägen 16 vid Ica Maxis parkering. Pre-gathering at 11:00 a.m. on Grafiska vägen 16 by ICA Maxi’s parking lot.

Kammarrätten avslog idag totalt Motståndsrörelsens överklagan och valde dessutom att skära ner tillståndstiden med ytterligare en timme till 15:00. Hela tillståndsområdet kommer vara avspärrat enligt PL 24 för att försvåra för motdemonstranter, men också demonstranter och sådana som vill komma och lyssna på talen att ta sig dit.

Enligt en källa från polisen som Nordfront varit i kontakt med har dessutom andra direktiv gått ut internt:
– Vi har fått i uppdrag att försvåra för enskilda individer och mindre grupper att ta sig in på demonstrationsområdet även om det är troligt att dessa tillhör NMR.

När demonstrationen i Stockholm den 12 november anordnades hände detta flertalet människor som hade velat delta på demonstrationen som istället på grund av polisens agerande tvingades utebli.

För att förhindra att så sker denna gång kommer vi alla gemensamt att samlas kl 11:00 på Grafiska vägen 16 vid Ica Maxis parkering och därifrån tillsammans med bland annat bilar och kollektivtrafik ta oss till uppställningsplatsen på Sten Sturegatan. Ur både säkerhetssynpunkt och för att kunna garantera att du kan delta på demonstrationen är det oerhört viktigt att alla tar sig dit istället för att på egen hand försöka ta sig in. Efter demonstrationen kommer vi alla att gemensamt ta oss tillbaka till samma plats.

Det bör också nämnas att det är väldigt stor risk att du som bara vill komma och kolla på talet, men inte delta i själva demonstrationen inte kommer att kunna se eller höra någonting då PL24-området sträcker sig över ett stort område. Vi rekommenderar dig att helt enkelt ta dig till Grafiska vägen även du och senare från uppställningsplatsen gå med i demonstrationståget.

Inom gångavstånd till Ica Maxi finns det flertalet parkeringsmöjligheter.

Sprid gärna denna information så att ingen som ska delta i demonstrationen missar det. Väl mött på Grafiska vägen 16 klockan 11:00. Med anledning av läget och tidspressen ber vi alla att vara ute i god tid och inte bli sena. Revoltera mot förbrytarna!

ENGLISH. Because we have received information that the police in Gothenburg will try to hinder and/or stop individuals and smaller groups of people from reaching the gathering place, we now want everyone to gather at Grafiska vägen 16 by the ICA Maxi parking lot. (ICA Maxi is a grocery store with a red and white logo.) From there we will travel together by cars and public transportation to the official gathering place at Sten Sturegatan.

From a security point of view and to ensure that everyone can participate on Saturday’s demonstration, it is of the utmost importance that you all follow this directive, and do not try to get to the demonstration on your own. After the demonstration is over we all will travel together back to the pre-gathering place.

Please spread this information, so that it reaches everyone who is going to attend the demonstration. Revolt against the traitors!


  • Publicerad:
    2017-09-29 18:56