SYDAFRIKA. I Sydafrika uppdagas nu flera fall av förfalskning av dödsattester. Färska rapporter tyder på en försköning av dödsattester för att dölja morden på den vita befolkningen.

Den sydafrikanska dagstidningen Beeld publicerade en artikel om ett fall av förfalskning av dödsattester. Efter publiceringen började fler historier om liknande fall inkomma. Kvinnor berättar om hur deras män mördats av negrer framför ögonen på sina familjer men att det senare stått i dödsattesterna att männen dött av ”naturliga orsaker”. Än så länge rör det sig enbart om tre uppdagade fall, men man befarar att mörkertalet är stort.

Amanda Locke är en av dem som vittnar om att hennes man, Henry Locke, blivit mördad av rasfrämlingar. Hon berättar att hans dödsattest förfalskats och att mordet omskrivits till att han skulle ha dött av en hjärtattack.

Tvärtom, han sköts till döds framför våra ögon. De sa ingenting, de bara sköt honom och han föll ner död på platsen. Det är omöjligt att det skulle vara på grund av naturliga orsaker”, berättar hon för Beeld.

 Nu riktas misstankar mot den ANC-kontrollerade staten om att de försöker dölja det faktum att det sker ett folkmord på vita. Detta genom att förfalska dödsattester och få mord att framstå som naturliga dödsorsaker.

Källa:
Murders of South African whites hidden by fraudulent ‘natural death’ certificates


  • Publicerad:
    2013-10-05 03:14