Dagens datum 19 juni: Denna dag 1906 föddes SS-officeren Walter Rauff. Han påstås vara en av huvudmännen bakom gasvagnen.

walterWalter Herman Julius Rauff föddes 1906 i staden Köthen i Tyskland. Redan vid 18 års ålder ansluter han sig till den tyska flottan (Reichsmarine). Han var en professionell marinofficer tills en skilsmässa avslutade hans karriärmöjligheter vilket ledde till hans avgång i december 1937.

En månad senare börjar Rauff arbeta i Reinhard Heydrichs säkerhetstjänst (Sicherheitsdienst). Han arbetar senare i rikssäkerhetsöverstyrelsen (Reichsicherheitshauptamt) som grundades av Heinrich Himmler. Där var han mellan 1941 och 1942 chef för den tekniska avdelningen, Amt II:D.

Myten om gasvagnen
Walter Rauff påstås vara en huvudmännen bakom konstruktionen av gasvagnen, vars syfte var att mörda judar, zigenare, kommunister och folk med någon form av funktionsnedsättning. Trots sin ringa storlek kunde en bil rymma från 25 upp till hela 60 personer, hävdas det. Gasvagnen (Ty: Gaswagen) var i själva verket benämningen på de tyska gengasbilarna som bland annat vissa einsatzkommandon var utrustade med. I efterkrigsivern att hitta sätt att svartmåla det nationalsocialistiska Tyskland så förvandlades gengasbilen till en ”mördarbil”.

bue4500A

En påstådd ”gasvagn” med ett fönster som öppnas från INSIDAN!

År 1943 försökte Sovjet att övertyga världen om att tyskarna hade använt gasbilar för att mörda människor med hjälp av avgaserna från en dieselmotor. Problemet med denna myt är att dieselavgaser knappast innehåller någon kolmonoxid, inte ens under tung motorbelastning. Om motorerna helt enkelt hade körts på tomgång (utan belastning av motorn) med fordonet parkerat – som hävdas i det ökända och osignerade brevet från Dr. August Becker till Rauff i Nürnberg – skulle kolmonoxidhalterna praktiskt taget varit noll och avgaserna varit ofarliga. Döden, om den ens inträffade, skulle alltså inte ha varit från kolmonoxidförgiftning.

"Gasvagnen" Saurer av modell 5 BHw (diseldriven)

Gasvagnen Saurer av modell 5 BHw (gengasbil)

Rauff beskylls också för att vara ansvarig för nästan 100 000 dödsfall under andra världskriget med hjälp av något han aldrig uppfunnit.

Rauff skickades till Milano år 1943, där han var ansvarig för tyska säkerhetstjänstens (Sicherheitsdienst) verksamheten i nordvästra Italien. Ett år senare 1944, befordras Rauff till överste (Standartenführer).

Vid krigsslutet togs han som krigsfånge och sattes bakom lås och bom av amerikanska trupper under våren 1945. I fängelset begärde man honom flera gånger att bekräfta Becker-dokumentet som autentiskt, vilket skulle användas mot de åtalade under tiden i Nürnbergs militärdomstol.

Att förmå en fånge att bekräfta ett dokumentet som äkta innan en rättegång är inte nödvändigtvis praxis, men med tanke på att ursprunget till Becker-dokumentet noterades som ”okänd”, så kan man förstå att de amerikanska myndigheterna var ivriga att få Rauff bekräfta dess äkthet.

SS överste Walter Rauff under sin arrestering i Italien 1945.

SS överste Walter Rauff under sin arrestering i Italien 1945.

Rauff skickades senare till ett krigsfångeläger i närheten av staden Rimini i Italien. 1946 lyckas han fly och tar sig till Rom där han stannar tills vidare.

År 1948 rekryteras han av syriska underrättelsetjänsten och begav sig till Damaskus, där han tjänstgjorde som militärrådgivare åt president Hosni Zaim. Efter att en statskupp bröt ut i landet åker han senare till grannlandet Libanon och senare tillbaka till Italien. Kort därefter tar han sig till Ecuador där han återförenas med sin familj. De far senare till Chile för att bosätta sig där.

Jakten på Walter Rauff var dock aldrig över. Den kände ”nazistjägaren” Simon Wiesenthal försökte i åratal att få Rauff utlämnad och ställas inför rätta för sina krigsförbrytelser.

Juden Simon Wiesenthal håller i ett foto på Walter Rauff och en "gasvagn"

Juden Simon Wiesenthal håller i ett foto på Walter Rauff och en ”gasvagn”

Den 16 maj 1984 utfärdade man att han skulle utlämnas och gripas, men två dagar innan hade Rauff redan dött av lungcancer. Han blev 77 år gammal och begravdes i Santiago Chile.


Kamrater tar farväl av Walter Rauff. En av dem är Miguel Serrano i svart rock.

För vidare läsning:
The Gas Vans: A Critical Investigation –  Santiago Alvarez & Pierre Marais
Gas Vans: A Critical Assessment of the Evidence
The Diesel Gas Chambers: Myth Within A Myth

 


  • Publicerad:
    2017-06-19 00:00