Dagens datum 14 juli. Denna dag 1895 föddes svenskättade Walther Darré, tysk nationalsocialist, jordbruksminister och förfäktare av ”Blut und Boden”.

Walther Darré håller tal i Goslar 1937.

Walther Darré håller tal i Goslar 1937.

Richard Walther Darré föddes i Buenos Aires, Argentina. Hans far, Oscar Darré, var en tysk köpman med rötter i Frankrike som hade flyttat till Argentina 1888 och där träffat Eleonor Lagergren. Walther Darrés mor var av svensktysk härkomst. Hon var dotter till en svensk hemmansbonde och syster till borgmästaren i Stockholm. Att Walther Darré hade svenskt påbrå var något som han var stolt över då han betraktade de nordiska bönderna som generellt sett mer fria och mindre förstörda.

När Darré var tio år fick han för första gången se Tyskland. Han gick på skola i Heidelberg i sydvästra Tyskland och var även utbytesstudent i England. Han behärskade spanska, tyska, engelska och franska. 1914 började han på en skola med anknytning till jordbruk, men nu hade första världskriget brutit ut och Darré ställdes inför ett val. Skulle Darré försöka leva sin dröm om att bli en nybyggare i någon av Tysklands kolonier eller kämpa för Tyskland i kriget? Han valde det senare.

Vykort från Tredje riket.

Vykort från Tredje riket.

Darré anmälde sig som frivillig i kriget och sårades ett flertal gånger. Han deltog i Slaget vid Somme och dekorerades med Järnkorset av andra klassen. Efter kriget fortsatte Darré med jordbruksstudier med djuravel som specialinriktning. 1925 avlade han en examen i agronomi (lantbruksvetenskap).och fick en högre examen i jordbruk med djuravel som specialinriktning. Åren 1926-1927 publicerade Darré fjorton artiklar om djur- och växtavel och ansågs redan vara en expert inom jordbruk.

Vid denna tid hade Darré också kommit att bli mer politisk. 1929 gav han ut en mindre bok, ”Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse” (Bonden som en källa till liv för den nordiska rasen) och året därefter boken ”Neuadel aus Blut und Boden”. I dessa två verk menade Darré att folken av nordisk ras på grund av lägre nativitet stod inför förintelse och att räddningen bestod i återupplivandet av en sund och dynamisk klass av fria bönder. Bönderna skulle avla fram en ny adel och vara den rasliga och kulturella kärnan i nationen. Darré varnade för de urbana storstädernas osunda påverkan och förknippade dessa med judarna och demokratin. Darré menade att tyskar av bondeblod dränerades från landsbygden och skickades till städerna där de slutade reproducera sig och att rasen därför gick miste om det bästa blodet. Darré ville därför skydda bönderna från urbanisering och industrialisering och förbättra villkoren på landsbygden. Darré blev synonymt med uttrycket ”Blod och jord” som syftade till föreningen av ras och land. Darré förklarade sin syn på följande sätt:

Varken furstar eller kyrkan eller städerna har skapat den tyske mannen. Den tyske mannen uppstod ur de tyska bönderna… De tyska bönderna förstod att med en ojämförlig uthållighet bevara sin unika karaktär och försvara sina sedvänjor mot alla försök att utplåna dem… Man kan säga att ett folks blod söker sig djupt ned i fosterlandets jord genom sina jordegendomar, varifrån detta folk oavbrutet får den livgivande styrkan som utgör dess särskilda egenart.

200px-Walther_Darré2

Walther Darré.

Darré gick med i NSDAP 1930 efter att genom arkitekten Paul Schultze-Naumburg ha fått träffa Adolf Hitler. Samma år fick Darré fria händer ett utveckla ett jordbruksprogram inom partiet och leda dess jordbruksbyrå. Han blev även rådgivare för Hitler i jordbruksfrågor. 1932 utsågs Darré av Himmler till chef för SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, RuSHA, ”Centralbyrån för ras och bosättning”. Denna organisation hade till syfte att sörja för den ariska rasens renhet samt att genom de bönder som utgjorde Darrés följe administrera bosättningen av territorier utomlands. Vid denna tid hade Darré ett stort bondefölje bakom sig och han grundade därför 1932  tidningen Deutsche Agrarpolitik (som 1939 bytte namn till Odal) där han vidare förfäktade sina idéer.

I samband med maktövertagandet 1933 utnämndes Darré till Riksbondeledare och jordbruksminister. Nu kunde Darré på allvar utveckla sin jordbrukspolitik. Genom skattelättningar, rättvisa priser för den mat som bönderna producerade och genom att staten förbjöd försäljare att manipulera priserna till sin egen fördel, såg Darré till att bönderna stannade kvar på landsbygden eller återvände till jorden.

darre_organic

1934 började Walther Darré arbeta för att Tyskland skulle övergå till ekologiskt jordbruk. Under kriget skulle han föra en intensifierad kampanj till det ekologiska jordbrukets förmån och mot det alltmer industriella jordbruket som kom att domineras av kapitalistiska krafter. Man var dock ense om att kriget måste avslutas innan några sådana reformer kunde genomföras, detta på grund av matförsörjningsproblematiken. När Rudolf Hess flög till Storbritannien 1941 stötte dock Darrés politik på motstånd eftersom Hess hade varit ett slags beskyddare av den antroposofiska rörelsen vilken kopplades samman med Darrés egna politik för ett ”biologiskt-dynamisk” jordbruk. Efter kriget skulle Darré fortsätta arbetet inom miljöfrågor, ofta skrev han artiklar och böcker, men då under pseudonym, bland annat under det svenskklingande namnet ”Carl Carlsson”.

1942 befriades Darré från sin ministerpost men fick en ny uppgift i att kolonisera de erövrade områdena i öst med tyska bönder.

Darré greps 1945 och åtalades som en av 21 ministrar vid en skenrättegång, den så kallade ministerrättegången (1947-1949). Han åtalades för att ha olovligt tagit judiska och polska bondgårdar under kriget och dömdes till sju års fängelse för ”brott mot mänskligheten”, ”plundring” och ”medlemskap i en kriminell organisation”. Darré släpptes fri 1950. Sina sista år tillbringade han i Bad Harzburg innan han avled 1953.

Rekommenderad läsning: Blood and Soil av Anna Bramwell

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-07-14


  • Publicerad:
    2018-07-14 01:07