MEDIA. Nordfront har tidigare rapporterat om hur Sveriges tredje största morgontidning, Svenska Dagbladet, tvingats sparka 40 journalister för att spara pengar. I dagarna har det framkommit att detta inte hjälpt – nu tvingas man sparka ytterligare upp till 15 anställda.

SvD

Trots Svenska Dagbladets tidigare neddragningar i personalstyrkan har tidningen drabbats av ökade kostnader. Detta är dock ingenting märkvärdigt enligt SvD:s vd Gunilla Asker. I en intervju med tidningen Resumé förklarar hon de ökade kostnaderna med att SvD under året bland annat lanserat en ny mobilsajt, lanserat en ny papperstidning och investerat i ett nytt CRM-system.

De ökade kostnaderna som dessa satsningar medfört är dock inte den enda orsaken till de nya personalneddragningarna.

Under det tredje kvartalet i år har intäkterna från den tryckta upplagan av SvD fallit med 7 procent, eller 9 miljoner kronor, trots att man höjt priset på tidningen. Under samma tidsperiod har annonsintäkterna minskat med hela 10 procent.

Källa:
Uppemot 15 tjänster bort från SvD


  • Publicerad:
    2013-11-10 18:27