USA. Var tionde amerikan stödjer Alt right-rörelsen och ungefär lika många ser ”nynazism” som ”acceptabel”.

Klicka för större bild

Efter kaoset i Charlottesville har ABC News/Washington Post genomfört en undersökning där man ringt upp 1 014 personer för att höra deras inställning till Alt right-rörelsen och ”nynazism” överlag. Trots de vinklade frågeställningarna och att undersökningen genomfördes när massmedia hetsade som mest, har ungefär var tionde amerikan visat stöd till nationella eller nationalsocialistiska åsikter.

Enligt undersökningen uppger var tionde amerikan, motsvarande 30 miljoner människor, att de stödjer Alt right-rörelsen. Fyra procent har uppgett att de ”strongly support” Alt right-rörelsen medan sex procent säger att de ”somewhat support” denna rörelse.

Utöver detta menar nio procent av amerikanarna att ”nynazism” är acceptabelt. Siffran är högre för män, republikaner och starkt konservativa (alla grupper 13 procent), unga vuxna (14 procent) samt personer som stödjer president Donald Trump (17 procent).

Tre procent har svarat att det är ”strongly acceptable” att inneha ”neo-Nazi or white supremacist views”, vilket kan tolkas som att drygt tio miljoner amerikaner är nationalsocialister.

Källor:
ABC NEWS/WASHINGTON POST POLL
1 in 10 say it’s acceptable to hold neo-Nazi views (POLL)
Poll shows clear disapproval of how Trump responded to Charlottesville violence
Poll finds 10 percent of Americans support the ‘alt-right’


  • Publicerad:
    2017-08-23 10:40